Nieuws

Axel Hagedorn: Corrupte FIFA verander je niet door poppetjes te vervangen

Tiert in Duitsland de corruptie weliger dan bij ons? We hadden de shock van ‘dieselgate’ bij Volkswagen nauwelijks verwerkt, toen het Duitse weekblad Der Spiegel publiceerde dat het WK 2006 met zwart geld is gekocht. Bij dit schandaal is de wereldvoetbalbond FIFA betrokken. De ‘diepgewortelde en systematische corruptie’ binnen een van de machtigste organisaties ter […]

Lees meer

Wet aanpak schijnconstructies en ketenaansprakelijkheid

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Daarover is reeds veel gezegd en geschreven. Op 1 juli 2015 is tevens de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Deze wet kan voor zowel werkgevers als opdrachtgevers grote gevolgen hebben. Deze wet is tot nu toe onderbelicht gebleven. De Wet aanpak […]

“Ik treiter jou er wel uit”

De kantonrechter Rotterdam heeft in zijn uitspraak van 16 oktober 2015¹ aan werkneemster een billijke vergoeding toegekend van € 50.000,- bruto wegens getreiter van de werkgever. De notarieel medewerkster (63 jaar oud) werkte reeds 22 jaar bij het notariskantoor. Vanaf het moment dat zij door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder uren is gaan werken werd zij geconfronteerd […]

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 2016: meldplicht datalekken en groter boeterisico bij schending privacyregels

Per 1 januari 2016 wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Maar voor de praktijk misschien nog wel veel belangrijker: de boetebevoegdheden van het CBP worden aanzienlijk uitgebreid. Privacywetgeving wordt steeds belangrijker Privacybescherming wordt in het dagelijks (bedrijfs)leven steeds belangrijker. De privacywetgeving […]

Lees meer

Axel Hagedorn: Merkel heeft weinig tijd om de angst voor vluchtelingen weg te nemen

Wie beweert dat bondskanselier Merkel de vluchtelingenstromen op gang zou hebben gebracht, gaat voorbij aan de desastreuze situatie van vluchtelingen in opvangkampen, schrijft advocaat Axel Hagedorn. Merkel heeft volgens hem wel een moreel kompas. Om haar drijfveren te kunnen begrijpen, moeten we terug naar de onlusten in Rostock-Lichtenhagen in 1992. Angela Merkel. Foto European Council […]

Lees meer

Kantonrechter ontbindt arbeidscontract met toekenning van vergoeding na mislukte mediation

Ontbinding op verzoek van werknemer. Beide partijen treft verwijt. Werknemer is degene die het opgeeft. De vergoeding bedraagt c = 0,33 met name vanwege de lange arbeidsrelatie en het goed functioneren van werknemer. Werknemer is sinds 1992 in dienst als medewerker van werkgeefster, grossier in vee en vlees. Tussen partijen is een conflict ontstaan. Kort […]

Beslag onder de bestuurdersaansprakelijkheids- verzekeraar altijd toegestaan?

Op 17 september 2015 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant een voor de faillissementspraktijk interessant vonnis in Kort Geding gewezen (ECLI:NL:RBOBR:2015:5553). De relevante feiten waren de volgende. Op 15 oktober 2013 heeft de Rechtbank mr. R.G. Roeffen als curator (hierna: ‘curator’) aangesteld in het faillissement van Den Bosch Innovatie B.V. De heer X, hierna […]

Lees meer

Gemeente verplicht tot betalen schadevergoeding wegens onrechtmatig afgebroken onderhandelingen

Er geldt een strenge maatstaf voor de beoordeling van een plicht tot schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen. Bovendien wordt deze ook nog eens met terughoudendheid getoetst. Deze maatstaf is dat een ieder van de onderhandelende partijen vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het […]

Lees meer

Wet Bibob: beoordelen of buiten behandeling stellen

Op 23 september 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan voor bedrijven die te maken kunnen krijgen met de Wet Bibob – en dat zijn inmiddels vrijwel alle bedrijven. Door de uitspraak wordt duidelijk dat de overheid bij de toepassing van de Wet Bibob op een vergunningaanvraag de […]

Lees meer

Ontslag op staande voet onder de WWZ

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. Geldt dit ook voor het ontslag op staande voet? Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke […]