Gemeente verplicht tot betalen schadevergoeding wegens onrechtmatig afgebroken onderhandelingen

Er geldt een strenge maatstaf voor de beoordeling van een plicht tot schadevergoeding bij afgebroken onderhandelingen. Bovendien wordt deze ook nog eens met terughoudendheid getoetst. Deze maatstaf is dat een ieder van de onderhandelende partijen vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn.

Schadevergoeding toegewezen

In de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland d.d. 15 juli 2015 is het echter de potentiële koper gelukt om een schadevergoeding te krijgen nadat de gemeente de onderhandelingen over de aankoop van een perceel grond had beëindigd in 2012. Partijen waren al sinds 2006 met elkaar in onderhandeling.

Vergoeding kosten gemaakt tijdens onderhandelingstraject

In deze zaak heeft de rechtbank geoordeeld dat eiseres in het bewijs is geslaagd dat de gemeente uit mededelingen die eiseres jegens haar heeft gedaan, heeft begrepen of heeft behoren te begrijpen dat eiseres bereid was om de oorspronkelijke koopprijs te betalen. Het moet voor de gemeente dan ook duidelijk zijn geweest dat eiseres alsnog bereid was een nieuwe overeenkomst te sluiten op dezelfde voorwaarden als in de schriftelijke koopovereenkomst die op 17 september 2009 naar haar was toegestuurd, waaronder de koopprijs van € 1.024.370 exclusief btw.

Door desondanks de onderhandelingen af te breken heeft de Gemeente onrechtmatig jegens eiseres gehandeld. De gemeente is daarom verplicht de kosten die eiseres gedurende het onderhandelingstraject heeft gemaakt te vergoeden.
Bron: Kluwer en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:5137

Mr. Sander Hartog (1972) is advocaat-partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Alkmaar en gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ook is hij gediplomeerd NMI-mediator, waarbij hij zich vooral richt op mediation in de bouw.