E-commerce: voldoet uw webshop aan de regels?

E-commerce is al jarenlang een groeimarkt in Nederland. Ook drogisten breiden hun activiteiten in de online wereld uit. Het web van regels waaraan een webshop moet voldoen is behoorlijk sterk. En de toezichthouder – Autoriteit Consument & Markt (ACM) – blijkt in de praktijk geen tandeloze tijger te zijn.

Europese richtlijn consumentenrechten

Op 13 juni 2014 is de Europese richtlijn consumentenrechten in werking getreden. Met de implementatie van deze richtlijn is de positie van de consument bij online aankopen aanzienlijk versterkt. Dit betekent dat uw webshop ter bescherming van de consument aan strengere vereisten moet voldoen. ACM heeft als toezichthouder de taak om naleving van de regels te controleren. Bij schending van de regels is ACM bevoegd een last onder dwangsom of zelfs een bestuurlijke boete op te leggen.

Belangrijkste wijzigingen

Ten eerste moet een webshop meer informatie geven dan voorheen. Het gaat dan onder andere om informatie ten aanzien van de aard van het product, de gegevens van de verkoper, de kosten van de transactie, de eventuele kosten van retour zenden etc. De vereiste informatie dient vóór het sluiten van de koopovereenkomst op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument kenbaar te zijn gemaakt. De wet is op bepaalde punten ten aanzien van die informatieverplichting zeer concreet. Zo bepaalt artikel 6:230v lid 3 BW dat het de consument op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk moet worden gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Aan deze informatieverplichting is volgens dit artikel voldaan als de digitale bestelknop de tekst bevat “bestelling met betalingsverplichting”.

Een tweede belangrijke wijziging bij een koop op afstand betreft het recht van de consument om zich te beroepen op de wettelijke bedenktijd. Binnen de wettelijke bedenktijd staat het de consument vrij om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Die wettelijke bedenktijd is verlengd van zeven naar veertien dagen. Na ontbinding dient de webwinkelier de koopprijs, inclusief alle betaalde bijkomende kosten en verzendkosten, binnen veertien dagen (voorheen: dertig) aan de consument terug te betalen.

Onderzoek Consumentenbond

De Consumentenbond heeft naar aanleiding van onderzoek recentelijk laten weten dat meer dan de helft van de webwinkeliers zich niet houdt aan de wettelijke regels die gelden bij het retour zenden van aankopen. Deze onderzoeksresultaten zijn gedeeld met ACM. Naar aanleiding van die onderzoeksresultaten heeft ACM aangegeven binnenkort handhavend te zullen gaan optreden.

Europees logo

Verkoopt u ook (zelfzorg)geneesmiddelen via uw webshop? Dan gelden er aanvullende regels. Uw webshop dient in dat geval vanaf 1 juli 2015 te beschikken over een Europees logo. Het CIBG reikt het Europese logo uit indien uw organisatie aan de toepasselijke wet- en regelgeving voldoet. Voor franchisenemers met aparte webshops geldt dat voor elke webshop afzonderlijk een Europees logo moet worden verkregen.

Gelet op de recente ontwikkelingen is het van belang om te toetsen of uw webshop aan de huidige regelgeving voldoet. Schending van de regels kan immers verregaande gevolgen hebben. Twijfelt u of uw webshop aan de huidige regelgeving voldoet? Laat uw webshop en uw algemene voorwaarden door een jurist onder de loep nemen.

Dit artikel verscheen eerder in Careality, het onafhankelijk vakblad voor managers in de drogisterijbranche.

Dit artikel is geschreven door onze sectie ondernemingsrecht van Van Diepen van der Kroef Advocaten te Utrecht. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op telefoonnummer 030- 236 4600.