Bestuurder let niet op en benoemt malafide opvolger

De rechtbank Overijssel oordeelde op 7 oktober jl. dat een bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, omdat hij onvoldoende onderzoek deed naar zijn opvolger, die later een fraudeur bleek te zijn.

Het behoort volgens de rechtbank tot de taak van een bestuurder om, in een geval waarin de bestuurder zich niet meer in staat acht zelf leiding te geven aan een onderneming, tenminste enig onderzoek te doen naar de hoedanigheid, zakelijke achtergrond, financiële gegoedheid en persoonlijke integriteit van de (rechts-)persoon aan wie hij het (indirect) bestuur van zijn onderneming wil overdragen. Daarnaast ligt het op de weg van de bestuurder om, in het geval van een zodanig ingrijpend besluit, enig overleg te plegen met deskundigen en mede betrokkenen, zoals medeaandeelhouders.
In deze zaak zocht de bestuurder, daartoe genoopt door gezondheidsproblemen, een opvolger om de continuïteit van zijn onderneming te verzekeren. De bestuurder deed echter geen serieus onderzoek naar zijn opvolger, terwijl de penibele financiële situatie van de vennootschap daartoe weldegelijk aanleiding gaf.
De rechtbank gaat voorbij aan het verweer van de bestuurder dat luidt dat hij niet had kunnen weten dat zijn opvolger malafide was, omdat hij geen verdere naspeuringen heeft gedaan dan een summier onderzoek op internet en hij niet eens referenties heeft ingewonnen over zijn nadien geheel onbetrouwbaar gebleken zakenpartner.
De onverantwoordelijke wijze waarop de bestuurder volgens de rechtbank toeliet dat een malafide opvolger het roer overnam en allerlei malversaties verrichtte, wordt hem aangerekend. De handelwijze van de bestuurder leidt er uiteindelijk toe dat hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat hij – samen met de malafide opvolger – wordt veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement.
Voor vragen over dit artikel of advies op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid kunt u per e-mail contact opnemen met Evert Baart (e.baart@vandiepen.com) of bellen naar 020 – 574 74 74. Evert is advocaat Ondernemingsrecht, Insolventierecht & Herstructurering en Strafrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam.