Het ontbinden van spelerscontracten (deel I)

Afgelopen weekeinde werd bekend dat het spelerscontract van Benjamin Kirsten, de keeper van NEC, is ontbonden door de club. Volgens de club was dit het gevolg van een “ernstige vertrouwensbreuk”. Al snel volgde er nieuwe informatie. Kirsten zou zonder overleg met de club medische keuringen hebben ondergaan en naar aanleiding daarvan een operatie hebben willen ondergaan aan zijn knie. Tevens zouden zijn eisen voor een nieuw contract bij NEC in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Een spelerscontract kent in het Nederlandse rechtssysteem een bijzondere positie. Allereerst is het contract een arbeidscontract in de zin van artikel 7:610 BW en is hierop Nederlands recht van toepassing. Via het spelerscontract wordt de speler echter ook gebonden aan een club in verenigingsrechtelijke zin. Aangezien de club lid is van de KNVB en de KNVB weer lid is van de FIFA, zijn op deze wijze – naast het Nederlandse recht – ook de regels van de FIFA van toepassing op het spelerscontract.

Regulations of the Status and Transfer of Players

De regels van de FIFA omtrent spelerscontracten staan met name beschreven in de Regulations of the Status and Transfer of Players (RSTP). In deze regeling is terug te vinden dat een spelerscontract slechts op drie manieren rechtsgeldig kan eindigen. Ten eerste zou het zo kunnen zijn dat de termijn van het spelerscontract afloopt. Ten tweede zou het zo kunnen zijn dat speler en club overeenkomen het contract te beëindigen. Tot slot kan het zo zijn dat de club of de speler het spelerscontract ontbinden, omdat zij van mening zijn dat niet van hen gevergd kan worden dat het contract kan worden voortgezet. Een club of een speler moet dan een zogenaamde ‘just cause’ hebben om het contract te ontbinden. Uit de jurisprudentie van de FIFA blijkt dat hiervan slechts in een limitatief aantal situaties sprake van kan zijn.

Voor een club kan sprake zijn van een ‘just cause’ om het contract te ontbinden, wanneer:

  • de speler langere tijd ongeoorloofd afwezig is;
  • de speler zich onbehoorlijk gedraagt, bijvoorbeeld door (overmatig) drank of drugs gebruik.

Ontbreken ‘just cause’

Op basis van de informatie die momenteel bekend is omtrent de contractontbinding van Benjamin Kristen, kom ik tot de conclusie dat de situatie niet zo is dat de club een ‘just cause’ heeft om het contract te ontbinden. Mogelijk is daarom NEC schadeplichtig jegens Kirsten. Wellicht trek ik echter een voorbarige conclusie in verband met het ontbreken van nadere gegevens.

Bent u, net als Benjamin Kirsten, een professionele voetballer en wordt uw contract (onterecht) ontbonden door uw club? Neemt u dan contact op met Nick Poggenklaas (n.poggenklaas@vandiepen.com). Hij kan u bijstaan in een eventuele procedure tegen uw club, ongeacht of deze dient bij de KNVB, de FIFA (DRC) of de kantonrechter. Of wilt u namens een club advies over de vraag of een spelerscontract al dan niet ontbonden kan worden? Ook dan kunt u met uw vragen bij hem terecht.

Uiteraard kunt u ook met andere vragen over uw spelerscontract terecht bij Van Diepen van der Kroef Advocaten.