Ontslag 43 jarige consultant in de ICT zonder enige voorziening, na 10 jaar in dienst, niet kennelijk onredelijk

Werknemer is op 1 september 1999 in dienst getreden bij ICT B.V. Laatstelijk was hij fulltime werkzaam als Senior Business Consultant tegen een bruto salaris van € 4.147,50 per maand.
ICT B.V. heeft de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen opgezegd tegen 1 mei 2011 met een ontslagvergunning.

Rechter wijst vorderingen werknemer af

Werknemer is een procedure gestart wegens kennelijk onredelijk ontslag. Werknemer stelt dat er geen sprake is van bedrijfseconomische redenen. Hij stelt verder dat ICT B.V. niet heeft voldaan aan haar scholingsinspanningsverplichting zodat interne herplaatsing niet mogelijk was. ICT B.V. zou zich in algemene zin onvoldoende hebben ingespannen om werknemer te herplaatsen of te helpen bij het vinden een andere passende functie. ICT B.V. heeft zich tot slot onvoldoende rekenschap gegeven van de gevolgen van de opzegging voor werknemer. ICT B.V. heeft hem geen enkele compensatie geboden, noch financieel, noch in enige andere vorm. De kantonrechter heeft de vorderingen van werknemer afgewezen.

Hoger beroep

Werknemer is in hoger beroep gegaan. Het hof oordeelt dat de definitieve jaarcijfers 2009, 2010 en 2011 de noodzaak tot sanering evident maken en bevestigen dat ten tijde van de opzegging sprake was van slechte bedrijfseconomische omstandigheden en dat drastische kostenbesparende maatregelen genomen diende te worden. Van een valse reden is dan ook geen sprake. Naar het oordeel van het hof heeft ICT B.V. voorts voldoende onderbouwd dat interne herplaatsing niet tot de mogelijkheden behoorde. Dat externe herplaatsing niet heeft geleid tot vast werk kan ICT B.V. niet worden tegengeworpen.

Omstandigheden niet voldoende bijzonder

De enkele omstandigheid dat ICT B.V. werknemer geen vergoeding heeft aangeboden, maakt de opzegging nog niet kennelijk onredelijk. Indien wordt meegewogen dat werknemer, 43 jaar, een gezin te onderhouden heeft en een eigen woning heeft met de nodige hypotheeklasten, maakt dat nog niet dat sprake is van zodanig bijzondere omstandigheden dat het ontslag kennelijk onredelijk zou dienen te worden geacht.

Dit artikel is geschreven door de sectie Arbeidsrecht van de Utrechtse vestiging van Van Diepen Van der Kroef en het verscheen ook als signalering in het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk, editie 6, 2015.