Het arbeidsrechtelijke herroepingsrecht: een klein gevaar voor het Nederlandse betaalde voetbal

Aan het einde van 2015 publiceerde Nick Poggenklaas een artikel in het Tijdschrift voor Sport en Recht over de gevolgen van “het arbeidsrechtelijke herroepingsrecht” op het Nederlandse betaalde voetbal.

Arbeidsrechtelijke herroepingsrecht

Het arbeidsrechtelijke herroepingsrecht houdt (kort gezegd) in dat een werknemer een beëindigingsovereenkomst met zijn werkgever binnen twee weken, zonder opgave van redenen, kan ontbinden. De werknemer blijft dan ‘gewoon’ in dienst van de werkgever. Dit herroepingsrecht kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse voetbal.

Beëindigingsovereenkomst

Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een voetballer een beëindigingsovereenkomst sluit met zijn club, de club een nieuwe speler aantrekt voor de vrijgekomen positie en vervolgens de vertrokken speler de beëindigingsovereenkomst ontbindt. De club zit dan met twee spelers voor eenzelfde positie, terwijl maar één speler op deze positie opgesteld kan worden.

Daarbij komt dat de club nu meer loonkosten moet voldoen. Gelet op het feit dat het salaris van professionele voetbalspelers erg hoog kan zijn, maakt dat dit een ernstig probleem kan vormen voor de Nederlandse voetbalclubs.

Tot slot speelt het probleem dat je één van de twee spelers pas weer kan verkopen bij een volgende transferperiode. Dit vormt ten opzichte van de normale arbeidsrechtelijke praktijk een behoorlijk nadeel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het arbeidsrechtelijke herroepingsrecht en de gevolgen hiervan op het Nederlandse betaalde voetbal? Stuurt u dan een e-mail naar n.poggenklaas@vandiepen.com. Het gepubliceerde artikel zal dan zo spoedig mogelijk naar u worden opgestuurd! Ook voor (andere) vragen over spelerscontracten kunt u terecht bij Nick Poggenklaas.