februari 2016 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Toekenning transitievergoeding in een voorwaardelijke ontbinding na een niet terecht gegeven ontslag op staande voet.

Werknemer is sinds 20 oktober 2008 in dienst als planner bij een logistiek bedrijf, De Zwaluw. Op 10 juni 2015 is werknemer op staande voet ontslagen nadat was ontdekt dat hij een concurrerende vennootschap had opgericht. De Zwaluw verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van de ontslaggrond verwijtbaar handelen (de e-grond) en de […]

De failliete franchisegever

De retail heeft een aantal zware jaren achter de rug. Aan de kaalslag in de Nederlandse retail-sector lijkt voorlopig nog geen einde te zijn gekomen. Afgelopen maanden zijn grote ketens als V&D, Manfield en Invito op de fles gegaan. Recentelijk is ook de franchiseorganisatie DA Retailgroep failliet verklaard. Wat betekent dit voor de zelfstandige franchisenemers? […]

Jammer dat Duitsland geen ombudsman heeft

De recente perikelen rond de Nationale ombudsman wekken grote verbazing omdat deze belangrijke functie ernstig wordt besmeurd. In Duitsland kennen we geen Nationale ombudsman of kinderombudsman. Of de kinderrechten daardoor minder aandacht krijgen, kan ik niet beoordelen, maar ik vind de afwezigheid van een dergelijk orgaan wel jammer. Want hij of zij zou genoeg te […]

Lees meer

Complottheorieën

De FIFA Op 12 februari 2016 nam ik in diverse media kennis van een nieuw schandaal rondom de FIFA. De ethische commissie van de FIFA heeft Jerome Valcke voor twaalf jaar geschorst, zo luidde de inhoud. De voormalig secretaris-generaal van de FIFA en rechterhand van Sepp Blatter werd op 13 januari 2016 al ontslagen door […]

Lees meer

Meldplicht datalekken: wanneer en aan wie moet ik melden?

Op 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op een aantal onderdelen gewijzigd. De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Daarnaast zijn de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens) aanzienlijk uitgebreid. Wet meldplicht datalekken Eerder informeerden wij u al over de inwerkingtreding van […]

Transport van Afval – Lege cartridges opsturen per post: Wel porto maar geen EVOA?

Lees meer

Rioolheffing door gemeenten, op goed geluk?

Veel huiseigenaren zijn tevens eigenaar van een bijbehorend perceel of bouwwerk dat niet is aangesloten op de gemeentelijke riolering. In dit verband kan worden gedacht aan een losstaande garagebox, maar hieronder valt bijvoorbeeld ook een stuk naastgelegen grasland. Het is afhankelijk van de gemeentelijke verordening of een gemeente over deze specifieke eigendommen een aanslag rioolheffing […]

Axel Hagedorn: 11 belangrijke verschillen tussen Nederlandse en Duitse rechtssysteem

Dat Duitsland de grootste handelspartner van Nederland is, dringt bij steeds meer mensen door. Alleen al met de deelstaat Beieren drijven we meer handel dan met China. Deze wederzijdse economische afhankelijkheid zie je ook terug in de juridische dienstverlening. Daarom 11 belangrijke verschillen tussen beide rechtssystemen op een rij. Het is gebruikelijk dat ondernemers juridisch […]

Lees meer