Nieuws

Game, Set, Match(fixing)!

Recentelijk is er een “vloedgolf” van matchfixing- schandalen geweest. Denk hierbij aan de commotie rondom de scheidsrechter Serdar Gözübüyük, de in 2010 gemanipuleerde Eredivisiewedstrijd tussen Utrecht en Willem II en de berichten dat in het internationale toptennis expres wedstrijden worden verloren. Zelfs wedstrijden op toernooien als Wimbledon zouden zijn verkocht. Matchfixing is voor de sport […]

Lees meer

Ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is rechtsgeldig

Werknemer is op 1 juni 2010 in dienst getreden bij werkgever in de functie van elektrotechnisch tekenaar. Bij deze indiensttreding beschikte werknemer over een no-riskpolis van het UWV. Voor werknemers met een ziekte of handicap zoals werknemer, betaalt het UWV een ziektewetuitkering als ze in die periode niet kunnen werken. De Ziektewetuitkering dekt een groot […]

Een exoneratiebeding in een aannemingsovereenkomst: Aansprakelijk voor € 90.000 in plaats van € 615.000.

Een exoneratiebeding kan de aansprakelijkheid wegens fouten bij het realiseren van een bouwproject enorm beperken. Het is daarom het overwegen waard een exoneratiebeding op te nemen in een aanneemovereenkomst. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA Bouw, nr. 34884). Dit vonnis geeft goed weer welk effect […]

Lees meer

Vuistregels voor een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht

In de praktijk van het bestuursrecht gebeurt het nog wel eens dat cliënten een aanschrijving krijgen van de gemeente tot verwijdering van een bouwwerk op hun perceel, wat er soms al tientallen jaren staat en zonder bouwvergunning is opgericht. Ze stellen mij dan de vraag of zij een beroep kunnen doen op het feit dat […]

Lees meer

Axel Hagedorn: waar het kan mislopen in onderhandelingen met Duitsers

Culturele misverstanden bij onderhandelingen kunnen funest zijn. Zo was het failliet gaan van Fokker wellicht onnodig geweest als de Nederlandse Staat destijds beter had begrepen hoe de Duitse opstelling van DASA viel te interpreteren. DASA, dat als onderdeel van Daimler serieuze interesse had om Fokker te redden, omschreef de Nederlandse strategie later als ‘paardenhandel’. Axel […]

Lees meer

Ernstig verwijtbaar handelen van werkneemster leidt tot ontbinding op korte termijn.

Werkneemster is sinds 1 oktober 2013 bij AstraZeneca in dienst in de functie van rayonmanager. Werkneemster is op 5 juni 2015 op staande voet ontslagen nadat werkneemster had bevestigd dat zij de op haar cv vermelde opleidingen niet heeft gevolgd en de vermelde werkervaring niet heeft. AstraZeneca verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Verzoekschrift valt […]

Dwaling bij het huren van een bedrijfspand over de mogelijkheden in het bestemmingsplan. Is er een mededelingsplicht van de verhuurder?

Het komt regelmatig voor dat er ter zake een onroerend goed onduidelijkheid is omtrent de precieze exploitatiemogelijkheden op grond van het bestemmingsplan. Op wie rust dit risico? Op de huurder of de verhuurder? Heeft een professionele verhuurder in dat kader een mededelingsplicht en/of onderzoeksplicht? Tip bij verhuur en huur van commercieel vastgoed in relatie tot […]

Lees meer

Niet werken door ziekte is geen werkweigering

Werkneemster is bij BMI in dienst en is zwanger. Vanaf 28 mei 2015 werkt werkneemster halve dagen. Op 2 juni 2015 heeft BMI werkneemster op staande voet ontslagen omdat werkneemster onbereikbaar was voor werkgever en het wegblijven van het werk zonder geldige reden wordt aangemerkt als werkweigering. BMI heeft op 16 juli 2015 een verzoekschrift […]

Pandrecht. Wat is het en wat heeft u er aan?

De gemiddelde uitkering voor een schuldeiser in faillissement bedraagt slechts enkele procenten. Vaak ontvangt een financierende bank het leeuwendeel van de in faillissement gerealiseerde gelden. Dit komt omdat een bank bij het aangaan van een financiering vrijwel altijd zekerheidsrechten zal bedingen op bedrijfsactiva van de onderneming die gefinancierd wordt. Meestal gebeurt dit door middel van […]

Axel Hagedorn: Waarom je de AfD niet kunt vergelijken met de PVV van Geert Wilders

Over iets meer dan een week – op 13 maart – gaan drie Duitse deelstaten naar de stembus. Velen kijken met argusogen naar welke rol ‘Alternative für Deutschland’ (AfD) zal spelen. In de peilingen lijkt de partij in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts ongeveer 10% van de stemmen te halen, in Saksen-Anhalt zelfs 17%. De AfD wordt […]

Lees meer