Nieuws

Corporate Governance – Compilatie Oratie Universiteit van Amsterdam

Lees meer

Succesvol beroep op dwaling bij een renteswapovereenkomst

In de afgelopen jaren zijn diverse ondernemers geconfronteerd met de nadelen van renteswapovereenkomsten die in het verleden op grote schaal door de banken zijn verkocht. In de procedures tegen de banken worden diverse rechtsgronden aangevoerd om de renteswapovereenkomsten aan te tasten. Een van de rechtsgronden is dwaling. Hoewel deze rechtsgrond in het verleden vrijwel altijd […]

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst en uitbetaling van vergoedingen op basis van een regeling die partijen ter zitting hebben bereikt.

Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1 sub a BW juncto artikel 7:669 lid 3 sub g BW. Grondslag ontslag is akkoord Ter zitting blijkt dat partijen het eens zijn dat hun arbeidsverhouding is verstoord in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub g BW. De […]

Is uw webshop privacy compliant?

Steeds meer ondernemers breiden hun activiteiten uit naar online verkoop via een webshop. Bij het uitvoeren van de online verkoopactiviteiten worden persoonsgegevens van klanten en bezoekers verwerkt. Met deze persoonsgegevens dient prudent te worden omgegaan. Overtreding van de regels kan immers leiden tot reputatieschade, aansprakelijkstelling en/of boeteoplegging. Voldoet uw bedrijf aan de – recent gewijzigde […]