Nieuws

Partijen leggen een geregelde zaak aan de Kantonrechter voor

Partijen verzoeken de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op grond van artikel 7:671b lid 1 sub a BW met als grondslag artikel 7:669 lid 3 sub g (verstoorde verhouding) BW. Werkgever biedt aan werknemer een beëindigingsvergoeding aan ten bedrage van € 23.000,- bruto. Kantonrechter heeft bij toepassing van de WWZ geen ruimte voor creativiteit De […]