Van de (on)veilige haven naar het Privacy Shield

Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie een zogenoemde adequacy-beschikking afgegeven waardoor er – wederom – een wettelijk basis bestaat voor de intercontinentale datadoorgifte van persoonsgegevens tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Dit besluit was hard nodig sinds het HvJEU op 6 oktober 2015 een streep door de voorganger van het besluit – de Safe Harbor – zette omdat deze volgens het Hof onvoldoende waarborgen bood ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Sindsdien stond de datadoorgifte vanuit de EU naar de VS voor de ruim 4.000 gebruikers van de Safe Harbor op losse schroeven, maar gelukkig zijn deze (althans voorlopig) weer steviger aangedraaid.

Het besluit omvat overeenstemming over een raamwerk van regels dat het “Privacy Shield” wordt genoemd. Het voornaamste doel is het versterken van de positie van de individuen woonachtig in de Europese Unie van wie persoonsgegevens via datadoorgifte worden uitgewisseld met de Verenigde Staten. Hoe ziet dat Privacy Shield er op hoofdlijnen uit? Klik hier voor het volledige artikel.

Dit artikel is geschreven door Daphne Schrauwen van onze vestiging in Utrecht.