september 2016 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Axel Hagedorn: De nieuwe Duitsers

Wat is een Duitser en kunnen miljoen vluchtelingen dat ook worden? Bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn las het nieuwe boek van professorenechtpaar Herfried en Marina Münkler ‘Die neuen Deutschen‘. “Een aanrader voor wie het migratiedebat in Duitsland wil begrijpen.” Kort geleden is een boek van de echtgenoten Herfried und Marina Münkler in Duitsland verschenen […]

Lees meer

Welke op Prinsjesdag voorgestelde fiscale maatregelen zijn van belang voor de vastgoedsector?

Wijziging begrip bouwterrein (btw of overdrachtsbelasting) De belangrijkste op Prinsjesdag voorgestelde maatregel voor de vastgoedsector en dan met name voor ontwikkelaars, is de aanpassing van het begrip bouwterrein. Volgens rechtspraak kwalificeert een terrein als bouwterrein, wanneer uit een beoordeling van alle omstandigheden, mits ondersteund door objectieve gegevens, blijkt dat op de datum van levering het […]

Lees meer

Hennep: een reden voor ontbinding van een huurovereenkomst?

Het komt regelmatig voor dat een verhuurder van een woning wordt geconfronteerd met huurders die de gehuurde woning (ook) gebruiken voor het kweken of verwerken van hennep. Verhuurders zijn hier uiteraard niet van gediend en zij wenden zich dan ook geregeld tot de rechter om de woning te kunnen ontruimen. U verwacht waarschijnlijk dat deze […]

Lees meer

Axel Hagedorn: Curator in Duitsland vaker aansprakelijk gesteld dan in Nederland

Ondernemers die in Duitsland te maken krijgen met curatoren moeten goed opletten. Een arrest van de Duitse Hoge Raad begin dit jaar zorgt ervoor dat een curator in Duitsland makkelijker persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld als hij de hulp inschakelt van derden. Processen tegen curatoren in Duitsland zijn veel gebruikelijker dan in Nederland. Bijzonder hoogleraar […]

Lees meer

Trage besluitvorming door de overheid; wat u kunt doen om de procedure te versnellen

Als je als ondernemer of privépersoon afhankelijk bent van besluitvorming van de overheid, dan is het natuurlijk wenselijk dat besluiten zo snel mogelijk worden genomen. Om aanvragers van besluiten niet te lang te laten wachten heeft de wetgever dan ook diverse termijnen bepaald waarbinnen een besluit moet worden vastgesteld. De praktijk leert echter dat bestuursorganen […]

Lees meer

Axel Hagedorn: Boerkaverbod creëert valse verwachtingen

Al een tijd lang speelt in Duitsland de discussie omtrent een zogenaamd boerkaverbod. Hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen en advocaat Axel Hagedorn bespreekt de juridische voors en tegens van een verbod en hoe de Duitse wetgeving naar de kwestie kijkt. In feite gaat het niet zo zeer om een specifiek boerkaverbod, maar om de vraag of vrouwen […]

Lees meer

Financierbaarheid van ondernemingen met voorraad

Voor drogisterijen was het voorheen vaak moeilijk om van een bank een financiering te verkrijgen. Banken zijn immers enkel bereid om te financieren als ze voor de terugbetaling van het krediet zekerheid ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van een pandrecht. Een pandrecht op de winkelvoorraad vertegenwoordigde tot voor kort voor een bank echter weinig waarde, […]

22-8-2016: Uitspraak Yuri van Gelder, van belang voor topvoetbal??

Als trouw lezer van de Voetbal International (VI) viel mijn oog op een artikel in de editie van 17 augustus 2016 met de volgende titel: “Uitspraak Yuri van Gelder van belang voor topvoetbal”. In dit artikel, waarin de algemeen directeur van PSV Toon Gerbrands werd geïnterviewd, werd gesteld dat de uitspraak van Yuri van Gelder […]

Lees meer

De voetbalwereld is niet voor vrouwen

FIFA’16 is de eerste voetbalgame uit de wereldberoemde FIFA serie waarin men kan spelen met vrouwenvoetbalteams. Inmiddels is bekend dat er ook vrouwenvoetbalteams aanwezig zullen zijn in FIFA ’17. Dat het zo’n 25 jaar heeft geduurd voordat deze ‘feature’ werd toegevoegd, zegt iets over de status van het vrouwenvoetbal. Het blijkt ondergeschikt aan het mannenvoetbal. […]

Lees meer