Nieuws

Leidt voorkennis bij aanbestedingen tot uitsluiting?

Om de integriteit bij aanbestedingen te waarborgen is het essentieel dat de scheiding van belangen voldoende wordt gewaarborgd. Aanbestedende diensten zijn nogal eens terughoudend bij het inschakelen van de markt of het houden van marktconsultaties. Met name aan de voorkant van aanbestedingsprocedures ligt het risico van ontoelaatbare belangenverstrengeling op de loer. De vraag is hoe […]

Lees meer

Axel Hagedorn: Vierde kabinet Merkel geen uitgemaakte zaak

Angela Merkel gaat voor een vierde termijn. Bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn schildert de politieke krachtmetingen die we de komende maanden voor de Bondsdagverkiezingen in september 2017 gaan zien. Er zijn weinig opties. Angela Merkel gaat dus voor een vierde termijn. Leuk als voorspellingen uitkomen. In januari had ik deze voorspelling al gedaan. De […]

Lees meer

Ron Laan spreker op Plastics and Paper Recycling Conference

In november werd in Rotterdam de Plastics and Paper Recycling Conference Europe gehouden, georganiseerd door Recycling Today. Ron Laan hield aldaar een inleiding over de juridische risico’s van grensoverschrijdend afvalverkeer. Klik hier om het artikel te lezen.

Lees meer

Bouwmediation en de Westfrisiaweg

Een bouwgeschil kan enorme gevolgen hebben voor de contractspartijen en voor omwonenden. Het geschil tussen Heijmans en de Provincie Noord-Holland over de N23 Westfrisiaweg is hier een illustratief voorbeeld van. Het is voor al deze betrokkenen van het grootste belang dat er op de kortst mogelijke termijn naar een werkbare oplossing wordt gezocht, zonder dat […]

Lees meer

Lap3: Grip op grondstoffen

Zo veel mogelijk afval ombuigen naar grondstoffen. Dat is de richting van het derde Landelijk afvalbeheerplan. Het 358 pagina’s tellende beleidskader schrijft voor hoe meer hergebruik mogelijk wordt gemaakt. Biedt het inderdaad nieuwe kansen voor recycling? En hoe werkbaar is het plan in de praktijk? Advocaat Ron Laan en juridisch adviseur Annemiek Tubbing reageren in […]

Lees meer

Dwaling bij renteswapovereenkomst, het vervolg

In een eerdere publicatie besprak ik de stand van zaken in een tweetal procedures die voor het Gerechtshof Amsterdam werden gevoerd inzake een beroep op dwaling. In de zaak die tussen ABN AMRO Bank en een vastgoedondernemer speelde werd op 10 november 2015 een tussenarrest gewezen, waarin aan de partijen de gelegenheid is gegeven voor […]

Lees meer

Overkreditering bij hypotheekverstrekking: zorgplicht en schade

Op 12 oktober 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil tussen Rabobank en twee gedaagden (hierna: “het stel”) over overkreditering. De uitspraak is interessant, omdat deze afwijkt van recente jurisprudentie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor wat betreft de vraag wat onder schade valt in geval van overkreditering. Het geschil Het stel heeft in […]

De uitspraak Wilhelmshaven: een bedreiging voor FIFA en CAS?

De slepende zaak van SV Wilhelmshaven, een voetbalclub die uitkomt in de vierde divisie in Duitsland, ging over een bedrag van zo’n € 160.000 aan ‘training compensation’. Wilhelmshaven zou dat bedrag aan twee Argentijnse clubs moeten betalen, aldus de FIFA en de Court of Arbitration of Sport (CAS). Wilhelmshaven was het niet met de FIFA […]