Nieuws

Axel Hagedorn: Stop met onnodig doorrekenen verkiezingsprogramma’s

Het Centraal Planbureau CPB moet stoppen met het zinloze doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s. Hoewel het dikke rapport op het eerste gezicht een interessante graadmeter lijkt voor de kiezer, presenteert het bureau vooral schijnfeiten, betoogt bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn. De Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan en dus heeft het CPB de verkiezingsprogramma’s van […]

Lees meer

Nieuwsbrief aanbestedingsrecht februari 2017

Najaar 2016 stond ik een museum bij in een kort geding tegen de verliezende inschrijver van de betreffende aanbestedingsprocedure, een procedure die ook door mij was begeleid. De eisende partij in kort geding verzocht om een herbeoordeling en meende alsnog recht te hebben op de opdracht. Het betrof de renovatie en nieuwbouw van het museum, […]

Motiveringsplicht werkgever bij concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een werknemer met een tijdelijk dienstverband kan – in beginsel – niet worden gebonden aan een concurrentiebeding. Deze werknemer kan slechts worden gebonden aan een concurrentiebeding, indien in de schriftelijke bepaling, waarin het beding is neergelegd, wordt gemotiveerd welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen de werkgever heeft, die het concurrentiebeding (op het moment van het aangaan […]

Axel Hagedorn: AfD speelt ondergeschikte rol in spannend verkiezingsjaar 2017

Drie deelstaatverkiezingen vormen de aanloop naar de spannende Bondsdagverkiezingen in september. Bijzonder hoogleraar Duits-Nederlandse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn blikt vooruit. Hij voorziet een ondergeschikte rol voor de AfD en winst voor Angela Merkel. Begin 2016 deed ik een aantal voorspellingen. Zo schreef ik dat Angela Merkel voor een vierde termijn als bondskanselier zou gaan. Deze week […]

Lees meer

Wet pleziervaartuigen 2016

Implementatie van de nieuwe Richtlijn pleziervaartuigen 2013/53/EU Inleiding Sinds de Wet van 29 november 1996, de Wet pleziervaartuigen, gelden er regels met betrekking tot de veiligheid van pleziervaartuigen. Met ingang van 18 januari 2017 is er een nieuwe wet in werking getreden, de Wet pleziervaartuigen 2016. De Wet pleziervaartuigen 2016 is een implementatie van Richtlijn […]