Ontslag wegens disfunctioneren

Aandachtspunten voor de werkgever bij het functioneren van de werknemer
Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in juli 2015 is in het Burgerlijk Wetboek de ongeschiktheid van de werknemer om zijn functie naar behoren te vervullen opgenomen als een van de ontslaggronden.

Een verbeterplan is nodig
De werknemer moet eerst de gelegenheid worden geboden om zijn functioneren te verbeteren. Er dient een verbeterplan opgesteld te worden dat de werknemer voldoende kans biedt, zijn functioneren te verbeteren. Het is daarbij van belang om alles goed schriftelijk vast te leggen.

Aandachtspunten voor de werkgever

  • Het moet voor de werknemer duidelijk zijn wat er volgens de werkgever aan zijn functioneren moet worden verbeterd.
  • In het kader van het verbetertraject moeten op regelmatig basis functioneringsgesprekken worden gevoerd met de werknemer. Daarbij moet overwogen worden om op kosten van de werkgever cursussen of begeleiding door een derde (coaching) aan te bieden.
  • Van de gesprekken moeten verslagen worden gemaakt die in het personeelsdossier van de werknemer worden gevoegd.
  • De werknemer moet voldoende tijd krijgen om zijn functioneren te verbeteren.
  • Indien een verbetertraject niet tot de gewenste verbetering leidt, moet de werkgever actief onderzoeken of de werknemer in een andere functie kan worden herplaatst.

Ontslagprocedure bij de kantonrechter
Worden deze stappen doorlopen, maar verbetert het functioneren niet, dan kan een beroep op disfunctioneren in het kader van een ontslagprocedure bij de kantonrechter een kans van slagen hebben. Naar aanleiding van bovenstaande adviseren wij werkgevers een duidelijk, goed onderbouwd en volledig dossier op te bouwen waarin naar voren komt dat de werknemer voldoende kans heeft gehad zich te verbeteren. Wij begeleiden werkgevers vanaf begin tot eind.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of concreet advies willen, kunt u contact opnemen met onze sectie arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam.