Nieuws

De Nederlandse Corporate Governance Code herzien

In de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code’) zijn bepalingen en principes opgenomen voor goed ondernemingsbestuur van beursgenoteerde vennootschappen die de verhoudingen reguleert tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de aandeelhouders. De Code is een ‘pas toe of leg uit’-regel. Beursgenoteerde vennootschappen zijn wettelijk verplicht om de Code na te leven. Passen zij […]

Lees meer