AANBESTEDINGEN: KANS OP WERK! (deel 5)

5/5 : Don’t bite the hand that feeds you?

Aankomende november verzorg ik een workshop in Utrecht voor (potentiële) inschrijvers op aanbestedingen. In aanloop daarnaartoe behandel ik alvast in vijf korte etappes een paar onderwerpen die in november uitgebreider aan bod zullen komen.

Deze onderwerpen hebben allemaal te maken met het sterk levende gevoel bij veel MKB ondernemingen dat inschrijven op een aanbesteding niets voor hen is. Het is te veel administratief werk, niet geschikt voor het MKB, de winstratio bij inschrijvingen is te laag, er zou al bij voorbaat vast staan wie de opdracht krijgt, klagen is vervelend en heeft toch geen zin, enzovoorts enzovoorts….

Deze conclusie is mijns inziens vaak onterecht. In de eerste plaats is een aanbesteding in algemene zin een kans op werk en dus is het aan te raden die kans niet zo maar te laten liggen. Bovendien bieden de wettelijke regels, die ook door inschrijvers heel vaak als belemmerend worden ervaren, wel degelijk ruimte om de kans op succes te vergroten. Het is immers niet voor niets dat het aanbestedingsrecht van origine bedoeld is om juist de inschrijvers te beschermen tegen willekeur van aanbestedende diensten. Daarover gaan mijn bijdragen. Laat het aanbestedingsrecht je als inschrijver helpen bij het verkrijgen of behouden van een mooie opdracht!

De vijf deelonderwerpen zijn de volgende:

  1. Kom (zo vroeg mogelijk) aan tafel!
  2. Wordt de juiste procedure en een correcte omvang van de opdracht gebruikt?
  3. Stel tijdig kritische vragen!
  4. Schrijf in, blijf deelnemen en denk mee over het vervolg!
  5. Don’t bite the hand that feeds you?

Bij het laatste deelonderwerp zal ik ingaan op de vraag wanneer het adagium ‘niet bijten in de hand die je voedt’ geen goed uitgangspunt is.

Niet klagen maar dragen?

Inschrijvers hebben vaak de neiging te denken dat het indienen van een klacht of het starten van een procedure averechts werkt voor de relatie met de aanbestedende dienst en dat dit uiteindelijk alleen maar tot minder werk zal leiden.

Deze stellingname – vaak feitelijk een salesargument – weerhoudt veel inschrijvers er kennelijk van om daadwerkelijk te klagen of te procederen als daar wel reden toe is. In bepaalde gevallen is het de moeite meer dan waard om een klacht in te dienen of zelfs te (dreigen met) procederen.

Klik hier voor het volledige artikel.

In deze reeks verschenen eerder:  Kom (zo vroeg mogelijk) aan tafel, Wordt de juiste procedure en correcte omvang van de opdracht gebruikt?, Stel tijdig kritische vragen en Schrijf in, blijf deelnemen en denk mee over het vervolg!.

Dit artikel is geschreven door de sectie Aanbestedingsrecht van Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Utrecht. Geïnteresseerd in het aanbestedingsrecht? Wellicht zijn deze artikelen ook interessant voor u.