Vergunningsplicht voor woningverhuur op komst?

“ Vergunningsplicht voor woningverhuur op komst ”, kopte het Parool op 15 februari 2018. De gemeente Amsterdam zou een vergunningsstelsel voor woningverhuur gaan invoeren. Hoe realistisch is de invoering van een dergelijk vergunningsstelsel in Amsterdam?

Dat de Gemeente Amsterdam al lange tijd bezig is met plannen om verhuur van huurwoningen in de vrije sector te reguleren is niemand onbekend.  Maar een vergunningenstelsel voor particuliere beleggers die hun woning willen verhuren lijkt wel ver te gaan.

Het Amsterdamse vergunningsstelsel zou volgens de gemeente Amsterdam moeten gaan lijken op het vergunningsstelsel dat de gemeente Groningen in voorbereiding heeft. Naar verwachting zal het Groningse beleid niet eerder dan in juni 2018 klaar zijn en dus pas na de zomer kunnen worden ingevoerd. Belangrijk om op te merken is dat de Amsterdamse doelstelling heel anders is dan hetgeen in Groningen wordt nagestreefd. In Groningen ziet de uitbreiding van de regulering slechts op het tegengaan van malafide kamerverhuur, en dus niet op de verhuur van zelfstandige woonruimte. Dit lijkt niet te rijmen met de doelstelling van de gemeente Amsterdam, namelijk het tegengaan van misbruik door particuliere beleggers in Amsterdam. Als het daadwerkelijk tot een vergunningenstelsel komt, lijkt het voor de hand te liggen dat een vergunning verplicht wordt ten aanzien van de verhuur van zelfstandige woonruimte.

Dat een vergunningsstelsel nog wel even op zich zal laten wachten, is duidelijk. Maar, is de uitoefening van deze bevoegdheid wettelijk gezien wel mogelijk? Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet heeft de gemeente een verordenende bevoegdheid. Het is te verwachten dat een vergunningprocedure voor woningverhuur op basis van deze wettelijke bevoegdheid zal plaatsvinden. Het is nog maar de vraag of een dergelijke vergunningprocedure niet in strijd is met Europese regelgeving, aangezien deze vergunningplicht ingrijpt in de vrije huursector.  In elk geval zitten hier – gezien de vrijheid van ondernemerschap en het recht op eigendom – juridisch gezien nog veel haken en ogen aan. Uit de raadsstukken van de gemeente Amsterdam blijkt niet dat hierover is nagedacht.

Kortom, het is nog maar de vraag of en wanneer de Amsterdamse vrije huursector zal (kunnen) worden gereguleerd op de manier zoals de gemeente Amsterdam voor ogen heeft En als het vergunningenstelsel al wordt ingevoerd, dan is het de vraag hoe lang het duurt totdat dit vergunningenstelsel wordt aangevochten.