Van Diepen Van der Kroef Advocaten zoekt het hogerop in Utrecht

Burgemeester Jan van Zanen heette bij de door hem verrichtte opening op 12 september jl. Van Diepen Van der Kroef dan ook welkom als nieuwe buren. Over het nieuwe WTC zei hij: “Voor mij als burgemeester goed om te kunnen melden: een nieuw bedrijfsverzamelgebouw in onze mooie stad. En wat voor één. Het aantal huurders dat het WTC Utrecht al heeft weten aan te trekken, geeft aan dat dit gebouw op deze locatie en op dit moment, goed aansluit bij de behoeften van kantoorgebruikers in onze stad en regio.”

Voor Van Diepen Van der Kroef bestonden deze behoeften onder meer uit verduurzaming en de wens om zich op een commercieel aantrekkelijke locatie te vestigen. Het nieuwe WTC Utrecht beantwoordt perfect aan deze behoeften.

Duurzaam

Bouwkundig en installatietechnisch is het nieuwe WTC Utrecht zo ontwikkeld dat het tot de duurzaamste kantoorgebouwen ter wereld behoort. Het bezit een BREAAM Excellent certificering; het instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen.

Peter Tennekes (advocaat Bouw- en Aanbestedingsrecht): “Wij vinden duurzaamheid belangrijk en hebben daar dus ook goed op gelet bij het maken van onze keuze voor deze locatie. Maar wij vullen de duurzaamheidsparagraaf zelf ook in. In ons vorige pand aan de Maliebaan zaten wij lekker ruim in ons jasje en had iedereen bijvoorbeeld een eigen grote kamer. In ons nieuwe kantoor doen we het met de helft van de oppervlakte en hebben we gekozen voor een kantoortuinachtige setting, zodat de ruimte op de meest efficiënte wijze door ons gebruikt wordt.”

‘Top of the bill’

De locatie is commercieel gezien ”top of the bill” en het WTC ligt op een van de beste kantoorlocaties van Nederland. Het ligt pal naast een van de belangrijkste OV-knooppunten van het land, het Centraal Station van Utrecht. Cijfers laten zien dat stationsomgevingen in trek zijn voor kantoren. Uit onderzoek is gebleken dat in 2015 40% van de in dat jaar gerealiseerde kantoorruimte zich binnen 750 meter van een station bevindt.

En ook Weekblad Elsevier deed hier samen met het bureau Louter onderzoek naar en daaruit blijkt ook dat stations meer en meer knooppunten van werkgelegenheid zijn. Maar het WTC Utrecht biedt meer. Zo ligt het centrum van Utrecht op 5 minuten wandelen en is het gebied rondom het Jaarbeursplein ook nog volop in ontwikkeling, hetgeen voor ons kantoor ook weer kansen biedt. Zo gaat een cliënt van kantoor hier de Galaxy Tower bouwen, dat 53.000 m2 groot zal worden en waar – naast appartementen – een hotel in zal komen.”