Toetreding Arjan van Dieren tot de maatschap Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Met veel genoegen deelt de maatschap mee dat Arjan van Dieren per 1 januari 2019 toetreedt tot de maatschap van ons kantoor.

Arjan is sinds 2009 als advocaat bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten werkzaam. In deze periode heeft hij zich gespecialiseerd tot insolventieadvocaat en curator. Als curator en advocaat heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij een aantal spraakmakende faillissementen. Zijn deskundigheid bestrijkt tevens het gebied van financiering, zekerheden en herstructureringen.

Als partner zal Arjan gaan bijdragen aan het management van de vestiging Utrecht.

De maatschap ziet met veel vertrouwen de samenwerking met Arjan als partner van kantoor tegemoet.

Maatschap A. van Dieren

Ondertekening toetredingsakte