Een belangrijke uitspraak voor de herontwikkeling/transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw!

Op 30 april 2019 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan. Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Het is de bedoeling dit terrein te ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor minimaal 1.000 woningen.

Door diverse bedrijven, welke gevestigd zijn op het bedrijventerrein, werd geageerd tegen dit bestemmingsplan, onder meer omdat dit de bedrijfsactiviteiten zou belemmeren. Uiteindelijk is het bestemmingsplan vernietigd. Onder meer doordat voor de te ontwikkelen woningen geen aanvaardbaar geluidsbelastingsniveau bereikt kon worden.

De uitspraak is in een veel breder kader van belang. In de komende jaren zullen immers veel bedrijventerreinen worden herontwikkeld op eenzelfde wijze als Hembrug. Het is dus zaak dat ontwikkelaren, gemeentes, maar ook de bedrijven, welke op deze terreinen zijn gevestigd, deze uitspraak goed bestuderen om te zien waar de kansen en bedreigingen liggen. Zo oordeelde de raad van state onder meer dat ‘nader onderzoek’ ontbrak op het gebied van geurhinder en dat de de bedoeling van de raad en de planregels onduidelijk is.

Zie onder meer:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sander Hartog (1972) via s.hartog@vandiepen.com. Hij is advocaat-partner bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Alkmaar en gespecialiseerd in vastgoedrecht. Ook is hij bouwmediator.