Asbest in woning: aansprakelijkheid bouwkundig inspecteur

In de periode 1960-1990 zijn er veel asbesthoudende materialen in gebouwen verwerkt. Deze materialen zorgen nog steeds voor veel problemen. Wanneer in een woning asbest is verwerkt, dan kan dat leiden tot hoge sanerings- en herstelkosten en eventuele bijkomende schades. De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor deze schades. In dit blog zal ik de aansprakelijkheid van de bouwkundig inspecteur toelichten.

Bouwtechnische aankoopkeuring

Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is gebruikelijk bij de aankoop van een woning. De koper laat hiermee de staat van de woning beoordelen zodat hij zich een goed beeld ervan vormen.

Een ‘standaard’ bouwtechnische keuring betekent doorgaans slechts een visuele inspectie. Daarbij wordt er geen specialistisch onderzoek of hak- en breekwerk uitgevoerd. De bouwkundige kijkt slechts zoekend rond en alleen indien hij zichtbaar asbestverdacht materiaal aantreft dan zal hij daarvan melding maken. De standaard keuring is derhalve geen specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest. Hierdoor valt ook te verwachten dat de bouwkundige eventuele aansprakelijkheid voor later aangetroffen asbesthoudend materiaal zal uitsluiten.

De vraag die opkomt is hoe ver het ‘zoekend rondkijken’ gaat en waarvan de bouwkundige aldus melding zou moeten maken. Het zoekend rondkijken gaat niet verder dan gebreken constateren die met het blote oog waarneembaar zijn. Zo zal bij een bouwtechnische keuring bijvoorbeeld het inwendige materiaal van een schoorsteenkanaal niet zonder meer geïnspecteerd hoeven te worden, wanneer daar geen aanleiding voor bestaat.

Aansprakelijkheid

Het aansprakelijk stellen van de bouwkundig inspecteur kent een vrij hoge drempel. Als er zichtbaar asbest aanwezig is dan ligt het in de rede dat hij daarvan melding maakt in zijn rapport. Als er asbest is weggewerkt in de woning, dan hoeft de bouwkundig inspecteur daar doorgaans geen doelgericht onderzoek naar te doen. Bij risicogevallen (zoals woningen in risicogebieden) kan het wel raadzaam zijn om specifiek een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest te laten uitvoeren.

Heeft u vragen over asbestaansprakelijkheid, of een ander juridisch probleem met betrekking tot uw vastgoed, neem dan gerust contact op één van onze vastgoedadvocaten.