november 2019 - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Help, mijn faillissement is uitgesproken. Wat nu?

Wordt uw faillissement aangevraagd of is dit zelfs al uitgesproken? In dit artikel ga ik in op de mogelijkheden tot het voorkomen of terugdraaien van de uitspraak tot faillietverklaring. Voor veel ondernemers is het waarschijnlijk de grootste angst: in staat van faillissement worden verklaard. In sommige gevallen is een faillissement onontkoombaar. De schulden zijn nou […]

Lees meer

Herstructurering in concernverband

Bij groei van een bestaande onderneming in concernverband maar ook in de huidige internet transitieperiode, kan herschikking van de structuur van het bedrijf in concernverband weer volop aan de orde zijn. Bij zo’n herstructurering is de verhouding tussen de betrokken belangen alles bepalend. Opzet en wijziging van een vennootschapsstructuur Zodra een onderneming onderhevig is aan […]

Einde faillissement, wat nu?

Wat betekent het voor u, als schuldeiser in het faillissement van een debiteur, wanneer het faillissement van uw debiteur (schuldenaar) wordt beëindigd? De meest voorkomende wijzen van beëindiging van een faillissement zijn de opheffing bij gebrek aan baten ex artikel 16 Fw en de vereenvoudigde afwikkeling ex artikel 137a Fw. Bij beide opheffingen krijgen concurrente […]

Inlichtingenplicht in faillissement

Weet u wat de verplichtingen zijn van een failliet of bestuurder van een failliete vennootschap? Als men privé of met een vennootschap failliet wordt verklaard kan er heel wat op de failliet afkomen. De rechtbank benoemt een rechter-commissaris en stelt een curator aan. Een curator kan soms letterlijk bij de failliet binnen vallen en verwacht […]

Asbest bij aankoop woning: verborgen gebrek?

In de periode 1960-1990 zijn er veel asbesthoudende materialen in gebouwen verwerkt. Deze materialen zorgen nog steeds voor veel problemen. Wanneer in een woning asbest is verwerkt, kan dat leiden tot hoge saneringskosten en eventuele bijkomende schades. De vraag rijst wie er aansprakelijk is voor deze schades. Om tot aansprakelijkheid te komen zal er sprake […]

Asbest bij aankoop woning: aansprakelijkheid verkoper

In de periode 1960-1990 zijn er veel asbesthoudende materialen in gebouwen verwerkt. Deze materialen brengen nog steeds aanzienlijke (gezondheids)risico’s met zich mee. Aanwezigheid van asbest kan ook leiden tot hoge saneringskosten en eventuele bijkomende schades. De koper van een woonhuis zal zich eerst richten tot de verkopende partij om de schade te verhalen. Die situatie […]

Asbest in woning: aansprakelijkheid verkopend makelaar

In de periode 1960-1990 zijn er veel asbesthoudende materialen in gebouwen verwerkt. Deze materialen zorgen nog steeds voor veel problemen. Wanneer in een woning asbest is verwerkt, dan kan dat leiden tot hoge sanerings- en herstelkosten en eventuele bijkomende schades. De vraag is dan wie er aansprakelijk is voor deze schades. In dit blog zal […]

Slapend dienstverband beëindigen? Dit is wat u als werkgever moet weten!

Inleiding: wat is een slapend dienstverband? Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 moet een werkgever (in de meeste gevallen) bij de beëindiging van een dienstverband een transitievergoeding betalen. Die verplichting geldt ook indien een werknemer op grond van artikel 7:669 lid 3 sub b BW wordt ontslagen na een periode […]

Lees meer