Einde Airbnb in Amsterdam nabij?

Zonder vergunning geen vakantieverhuur mogelijk.

Woensdag 29 januari 2020 publiceerde de Raad van State een belangrijke uitspraak over een aan verhuurder opgelegde bestuurlijke boete. De boete volgde omdat verhuurder verzuimde een tijdelijke vakantieverhuur bij de gemeente te melden.

Daarmee is duidelijk geworden dat bij vakantieverhuur voor een paar dagen al sprake is van woningonttrekking. Landelijke wetgeving schrijft voor dat voor woningonttrekking altijd een vergunning is vereist. De Raad van State oordeelde dat voor elke vorm van woningonttrekking een vergunning is vereist. Lang of kort, de woning is voor de duur van de vakantieverhuur niet voor duurzame bewoning beschikbaar.

De gemeente heeft in eigen regels een uitzondering op de vergunningplicht opgenomen. Wordt aan de uitzondering voldaan, dan is voor vakantieverhuur geen vergunning nodig. Zo moest de verhuurder de vakantieverhuur vooraf melden en zich houden aan de maximale termijn van dertig dagen per jaar.

De Raad van State oordeelde dat de uitzondering van de gemeente onwettig is en vakantieverhuur alleen is toegestaan met een vergunning. Boetes mogen worden uitgedeeld, maar alleen wegens het ontbreken van de benodigde vergunning. Probleem is dat verhuurders in de praktijk over deze vergunning niet beschikken, omdat dit niet nodig was op basis van de uitzondering in de eigen regels van de gemeente.

Dit betekent dat voor vakantieverhuur altijd een vergunning moet worden aangevraagd. Het is op dit moment niet duidelijk hoe de gemeente Amsterdam daarmee zal omgaan, laat staan of zij bereid is de vergunning te verstrekken.

Hoe nu verder voor de verhuurder die aan de uitzondering niet voldeed en een boete opgelegd heeft gekregen? Wordt de boete door de gemeente niet eigenhandig ingetrokken, dan zal de verhuurder hierom moeten verzoeken. Het is dus zaak pro-actief op te treden en niet af te wachten en tijdig bezwaar te maken.

Aan de verhuurder die aan de uitzondering voldeed, maar geen vergunning heeft, is het advies de benodigde vergunning zo snel mogelijk aan te vragen. Zonder deze vergunning is een boete niet uit te sluiten, nu de uitzondering onwettig is.

De gemeente is aan zet en zal op korte termijn duidelijkheid moeten geven. Het voortbestaan van vakantieverhuur (Airbnb) in Amsterdam hangt aan een zijden draadje.

Dit artikel is geschreven door Marieke Snippe en Wiert Jan Berghuis, advocaten vastgoed en huurrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Amsterdam.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 020- 574 74 74 of via het e-mailadres w.j.berghuis@vandiepen.com of m.snippe@vandiepen.com