Nieuws

Wat te doen in tijden van corona

Steeds meer bouwprojecten worden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Dat leidt tot veel vragen. In onderstaand artikel behandelt Sander Hartog enkele van de meest voorkomende. Lees hier het artikel dat verschenen is in het Magazine Bouwend NHN (een periodieke uitgave van Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland Noord).

Lees meer

LEGAL UPDATE – Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan Europees Hof over overgang van onderneming in faillissement. Einde van Smallsteps en goed nieuws voor de pre-pack?

Na de Smallsteps-uitspraak van het Europese Hof van Justitie (‘HvJEU’) uit 2017, dachten veel mensen dat dat het einde was van de ‘pre-pack’. Wanneer er een doorstart zou worden gerealiseerd na deze periode van ‘stille bewindvoering’ door een beoogd curator, zou dat namelijk altijd tot gevolg hebben dat alle werknemers van rechtswege mee overgaan naar […]

Lees meer

NOW aangepast en verduidelijkt

In een eerder artikel informeerden wij u al over de publicatie van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW-regeling”). Inmiddels heeft ten aanzien van enkele technische aspecten van deze regeling alweer een wijziging plaatsgevonden. De wijzigingsregeling is op 4 april jl. in werking getreden. De aanpassingen worden in dit artikel kort toegelicht. Berekening subsidie bij ontslag […]

VvE-recht: een peiling tijdens de ALV is niet zomaar een besluit

Wanneer er tijdens de algemene ledenvergadering (‘ALV’) van een Vereniging van Eigenaren (‘VvE’) een besluit wordt genomen, dan komt het geregeld voor dat één van de leden zich daarin niet kan vinden. Het betreffende lid zou bijvoorbeeld kunnen menen dat het besluit is genomen in strijd met het huishoudelijk reglement of de redelijkheid en billijkheid. […]

Steun voor de detailhandel door het “Steunakkoord voor en door de Retailsector”

Juridische begrippen en grijs gebied: De afgelopen periode is er veel geschreven over de contractuele mogelijkheden en onmogelijkheden voor huurverlaging wegens de corona-crisis. Begrippen als “beperkt huurgenot”, “gebrek in het gehuurde”, “overmacht”, “onvoorziene omstandigheden” en “redelijkheid en billijkheid” waren daarin bepalend. Al deze begrippen kennen echter uiteindelijk ook weer een grijs gebied. Een rechterlijke uitspraak […]

Lees meer

Belastingschulden door de coronacrisis: en nu?

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om ondernemers in deze coronacrisis te ondersteunen, betreft een versoepeling van de uitstelregeling voor belastingschulden. Dit is een maatregel die de liquiditeitsnood op korte termijn inderdaad kan lenigen. Maar hoe gaat het als u die belastingschulden uiteindelijk terug moet betalen en dit niet (ineens) kunt? Ook […]