Corona en continuïteit: hoe als ondernemer deze periode door te komen?

Het Coronavirus heeft de wereld in zijn greep. De ‘intelligente lockdown’ wordt voorlopig gehandhaafd. En hoe begrijpelijk alle maatregelen ook zijn, een groot deel van de ondernemers wordt er hard door getroffen. Te midden van alle zorgen probeert u het hoofd koel te houden en uw bedrijf door deze moeilijke periode heen te loodsen. Wij reiken u graag handvatten aan om de juiste beslissingen te nemen. In dit artikel bespreken we een aantal mogelijke stappen die u kunt nemen om te voorkomen dat een faillissement onvermijdelijk wordt.

1. Maak gebruik van de maatregelen die worden aangeboden

Het kabinet heeft op 17 maart jl. het noodpakket voor banen en economie gepresenteerd. Het noodpakket geldt (in eerste instantie) voor de duur van 3 maanden. Een overzicht van de maatregelen vindt u hier. Het betreffen enerzijds maatregelen die daadwerkelijk een vermindering van uw kosten betekenen (zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)). Anderzijds zijn er maatregelen afgekondigd die de ergste liquiditeitsnood van ondernemers op de korte termijn lenigen, zoals de versoepeling van uitstel van betaling voor belastingschulden. Ook heeft het kabinet het eenvoudiger gemaakt om (onder bepaalde voorwaarden) additionele financiering bij uw bank aan te trekken en heeft een aantal banken op eigen initiatief de aflossingsvoorwaarden voor leningen tot € 2,5 Mio versoepeld. Bij de tweede categorie geldt uiteraard dat deze verplichtingen uiteindelijk wel nagekomen dienen te worden, als de liquiditeiten dat weer toelaten. Bekijk of deze maatregelen afdoende zijn om uw bedrijf overeind te houden en maak er zoveel mogelijk gebruik van.

2. Ga in gesprek met uw crediteuren (en debiteuren!)

Kunt u de rekeningen niet meer op tijd betalen of voorziet u dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren? Overleg met uw schuldeisers over uitstel van betaling of bijvoorbeeld een korting op de factuur indien u op korte termijn een deel betaalt.

Transparantie en in gesprek blijven zijn in deze tijd van het grootste belang. Neem uw schuldeisers mee in uw overwegingen en laat hen weten dat de kans op overleven van uw onderneming het grootst is als zij zich flexibel opstellen. De kans is groot dat zij begrip hebben voor uw situatie. Dit geldt zeker ook ten opzichte van uw financier. Zoals hiervoor al benoemd stellen banken zich soepeler op dan in een normale situatie. Het is echter wel van belang dat u met uw financier in gesprek raakt en blijft op het moment dat u bepaalde verplichtingen niet na kunt komen.

Wees anderzijds waar mogelijk ook scherp op uw debiteurenbeheer. Houd vervaldata van facturen in de gaten en wijs debiteuren hierop, of bied hen een korting aan indien zij op korte termijn (een deel) betalen. Dit geldt uiteraard met name waar het debiteuren treft die niet of in mindere mate getroffen zijn door de corona-crisis en dus ‘gewoon’ tijdig zouden moeten kunnen betalen.

3. Stop tijdelijk (deels) met het betalen van uw schuldeisers

Indien de voorgaande maatregelen niet afdoende zijn kunt u overwegen tijdelijk (deels) te stoppen met het betalen van uw facturen en alleen nog schuldeisers te voldoen die onmisbaar zijn voor de continuïteit van uw onderneming, zoals bepaalde essentiële leveranciers. In de media zijn er bijvoorbeeld diverse berichten van retailers die hun huur eenzijdig opschorten of zelfs aangeven over de komende maanden niet of maar deels te zullen betalen.

Het niet betalen van (een aantal) schuldeisers brengt risico’s met zich mee. Voor u hiertoe overgaat, is het daarom belangrijk juridisch advies in te winnen. Dergelijke selectieve betaling kan namelijk onder omstandigheden in faillissement leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder. Dit geldt met name als de situatie dusdanig is dat een faillissement eigenlijk niet meer is te voorkomen.

Zorg daarom dat u uit kunt leggen waarom u bepaalde schuldeisers niet betaalt en communiceer dat ook met hen. Als u uw schuldeisers meeneemt in uw beslissingen zullen zij eerder geneigd zijn mee te werken. Belangrijk is ook dat u op termijn uw schulden wel weer kunt betalen.

4. Vraag surseance van betaling aan

Als de situatie echt onhoudbaar wordt is het aanvragen van surseance van betaling mogelijk een optie. Hiervoor moet sprake zijn van tijdelijke en op korte termijn op te lossen financiële problemen.

De aanvraag wordt gedaan door een advocaat, die daartoe een verzoekschrift indient bij de rechtbank.
De rechter stelt een bewindvoerder aan, die tijdens de surseance van betaling samen met u het beheer over uw bedrijf voert. Tijdens deze periode hebt u voor belangrijke beslissingen de medewerking, machtiging of bijstand van de bewindvoerder nodig.

Een surseance van betaling is met name bedoeld als oplossing voor ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar gebukt gaan onder een te grote schuldenlast uit het verleden. Met betrekking tot die oude schulden kan een (dwang)akkoord worden aangeboden. Lopende verplichtingen moeten ook in surseance ‘gewoon’ worden voldaan. Aanvragen van surseance lijkt dan ook meer een oplossing op de langere termijn, voor ondernemingen waar als gevolg van de corona-crisis een (te) grote schuldenlast is ontstaan en niet zozeer voor ondernemingen die nu op korte termijn hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Als blijkt dat uw bedrijf structureel de rekeningen niet meer kan betalen, is een faillissement vaak alsnog niet meer te vermijden.

5. Aanvragen van het faillissement

U hebt er alles aan gedaan om het te voorkomen, maar het is onvermijdelijk gebleken: u moet het faillissement van uw onderneming aanvragen. Wij kunnen u hierin adviseren, een dergelijke aanvraag voor u begeleiden en ook kunt u over de procedure van het aanvragen van een faillissement hier meer lezen.

Veel ondernemers denken dat een faillissement het einde van hun onderneming betekent. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Mogelijk kunt u met de curator overleggen over een doorstart en biedt het faillissement juist ruimte voor nieuwe kansen, waardoor u met een gezond bedrijf en nieuwe ideeën na de coronacrisis een frisse start kunt maken. Ook hierbij kunnen wij u begeleiden.

Tot slot

Het zijn moeilijke en onvoorspelbare tijden, niet in de laatste plaats voor ondernemers. Wij denken graag met u mee en adviseren u bij het nemen van de juiste beslissingen. Daarnaast begeleiden we u bij processen als herstructurering binnen uw bedrijf, het aanvragen van surseance van betaling of het faillissement.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of op het gebied van insolventie en financiering en zekerheden in het algemeen? Neem dan contact op met één van onze specialisten.