IP-ADRESSEN: EEN ONBEKENDE VERHAALSMOGELIJKHEID

Verhaalsmogelijkheden zijn cruciaal bij de executie van vonnissen en afwikkeling van faillissementen. Echter, bij onderzoek naar mogelijk verhaal wordt vaak voorbijgegaan aan IP-adressen terwijl IP-adressen een substantiële waarde kunnen vertegenwoordigen en vatbaar zijn voor beslag en executie. Onlangs hebben wij, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, voor het eerst sinds de registratie van IP-adressen, in het kader van een Duits faillissement conservatoir en executoriaal beslag gelegd op IP-adressen en vervolgens de executieveiling volledig en met succes afgerond.

Wat is een IP-adres

IP-adres staat voor internetprotocoladres en bestaat uit een set getallen, ontworpen om een bepaald knooppunt in een netwerksysteem te lokaliseren en te specificeren. Elk met het internet verbonden apparaat heeft een IP-adres en alle communicatie middels het internet geschiedt op basis van deze IP-adressen. Zo is bijvoorbeeld elke website met haar herkenbare domeinnaam via een zogenaamd Domain Name System (DNS-server) verbonden met een IP-adres. IP-adressen zijn aldus cruciaal voor de infrastructuur van het internet.

De distributie en registratie van IP-adressen wordt wereldwijd beheerd door vijf Regional Internet Registries met hun eigen servicegebied, die gezamenlijk wereldwijde dekking hebben. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Resaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) is een van deze vijf Regional Internet Registries. RIPE NCC is binnen haar gebied, Europa, Rusland en het Midden–Oosten, de enige organisatie die IP-adressen distribueert en registreert ten behoeve van haar leden. RIPE NCC is in Amsterdam gevestigd. De leden van RIPE NCC zijn voornamelijk internet service providers, telecommunicatie bedrijven en grote corporates.

Vorderingsrecht

De leden van RIPE NCC, die zich moeten registreren als Local Internet Registry (hierna “LIR”), worden geen eigenaar van de IP-adressen. De IP-adressen blijven (enkele uitzonderingen daargelaten) in eigendom van RIPE NCC. RIPE NCC alloceert slechts de IP-adressen aan de betreffende LIR, die deze mag gebruiken. Het IP-adres is daarmee een complex product, gezien het feitelijk een aan de LIR toekomend vorderingsrecht op (c.q. recht op een prestatie van) RIPE NCC betreft, om haar in staat te stellen gebruik te maken van de haar toekomende IP-adressen en deze online beschikbaar te houden.

Handel in IP-adressen

Er zijn twee soorten IP-adressen: IPv4 en IPv6. IPv4-adressen zijn de ‘oorspronkelijke’ IP-adressen en daarvoor zijn de meeste soft- en hardware geconfigureerd. Er zijn ‘slechts’ 4,2 miljard IPv4-adressen en die zijn sinds november 2019 op, althans er zijn geen nieuwe meer om te vergeven. IPv6 is de opvolger van IPv4 en zou daarmee de schaarste kunnen oplossen, maar IPv6-adressen eisen onder meer updates, upgrades en nieuwe configuraties van de bestaande systemen en de kennis daarvan op de markt laat te wensen over. IPv4-adressen zijn daarom nog steeds favoriet.

IPv4-adressen bestaan uit vier groepen getallen tussen 0 en 255 en hebben allen een uniek nummer. RIPE NCC heeft voor het beheer van en de handel in IP-adressen een uitgebreide set regels c.q. policies opgesteld. Hoewel een verzoek van een LIR tot de (ver)koop van de allocatie van IP-adressen gaat via RIPE NCC, is het bij de overdracht of verkoop van IP-adressen aan die LIR zelf om de overdracht te organiseren. RIPE NCC wordt als onafhankelijk en non-profit organisatie zelf niet betrokken bij het bereiken van een overeenkomst tussen de LIR’s die betrokken zijn bij de overdracht van IP-adressen. De verantwoordelijkheid voor het sluiten van een overeenkomst ligt aldus uitsluitend bij de aanbiedende en ontvangende LIR’s, waarbij dikwijls gebruik wordt gemaakt van door RIPE NCC aanbevolen externe ‘brokers’ of makelaars.

Een IPv4-adres, en aldus het vorderingsrecht, is mede door de schaarste een zeer goed verhandelbaar product gebleken, waarbij de IPv4-adressen niet per stuk, maar in blokken of reeksen worden uitgedeeld of verhandeld. Verkopers van IP-adressen hanteren prijzen tot wel € 20,00 per IPv4-adres, waarmee de handel in IPv4-adressen een lucratieve business is gebleken. Deze (immer stijgende) waarde van IPv4-adressen maakt het ook een uitstekende verhaalsmogelijkheid, die wij aldus ten behoeve van een klant hebben kunnen uitwinnen, hetgeen door de registratie bij RIPE NCC alleen in Amsterdam kon.

Toepassing

Wij kregen een verzoek van een Duitse curator die zich geconfronteerd zag met een schuldenaar die geen bekende verhaalsmogelijkheden had, maar wel IP-adressen geregistreerd bij RIPE NCC. Wij hebben vervolgens conservatoir beslag gelegd, hetgeen na het uitvoerbaar worden van de Duitse vonnissen die de curator tegen de schuldenaar had verkregen, overging in executoriaal beslag. Omdat de schuldenaar nog steeds niet tot betaling overging, zijn wij overgegaan tot een executieveiling. Bij de veiling krijgen gegadigden ruim de tijd om via een aangestelde broker bij de deurwaarder een bod uit te brengen op de IPv4-adressen. Wij hebben hierbij alle policies van RIPE NCC in acht genomen en de veiling succesvol kunnen afronden. Meer over hoe dat precies is gegaan en hoe RIPE NCC daarmee omgaat, is onder meer te lezen op de website van RIPE NCC.

Heeft u vragen over IP-adressen als verhaalsmogelijkheden of wilt u een (buitenlands) vonnis in Nederland executeren, neem dan contact op met procesrechtadvocaat Sander van Someren Gréve, advocaat procesrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten te Amsterdam.