Arnout Gieske
Specialist IE

Arnout Gieske

Arnout Gieske is gespecialiseerd in adviseren en procederen inzake Intellectueel Eigendomsrecht (IE). Hij stond cliënten bij in mediakwesties, bij de handhaving van merken en in nationale en internationale octrooigeschillen. Arnout adviseert over nut en noodzaak van bescherming, handhaving en exploitatie van IE. Vóór de overstap naar de advocatuur was Arnout werkzaam als docent Proces- en Privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook werkte hij als stafjurist bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam en bij de intellectuele eigendomskamer van het gerechtshof ‘s-Gravenhage. Naast zijn werk bij Van Diepen Van der Kroef publiceert en doceert hij regelmatig over intellectuele eigendom en procesrecht.

Functie:
 • Advocaat
Advocaat sinds:
2006
Vestigingen:
Opleidingen:
 • Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Voorbeelden van werkzaamheden:
 • Geschillen omtrent merken en modellen, octrooien, auteursrecht, vertrouwelijke know how en data.
 • Advisering in verband met de exploitatie, licentiering, ontwikkeling en bescherming van intellectueel eigendom, gegevensbescherming en privacy.
 • Procedure bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over erkenning van een buitenlands vonnis in Nederland.
 • Bijstand van Indiase pharmabedrijven en de Argentijnse regering (tegen grensbeslagen en procedures omtrent octrooien).
 • Optreden voor verschillende bekende merken tegen inbreuk en/of productnabootsing, bij bewijsbeslag, bij superspoedverboden (ex parte) en douanemaatregelen.
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
 • VIEPA - Erkende specialisatievereniging voor advocaten in IE procedures
 • VIE/AIPPI - Vereniging voor Intellectuele Eigendom
 • BMM - Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht
 • UNION-ip - European practitioners in intellectual Property
 • NVvP - Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Publiceert en doceert regelmatig over intellectuele eigendom en procesrecht.
 • Medeauteur van gezaghebbende vakpublicaties Kluwer Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (beslagrecht) en SDU Commentaar Burgerlijk Procesrecht (IE-procedures).
Talen:
Nederlands, Engels, passieve beheersing van Duits en Frans.
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Arnout Gieske