Jaike Silvius

Jaike Silvius

Jaike Silvius is werkzaam op de vestiging Utrecht binnen de sectie ondernemingsrecht. Zij adviseert en procedeert veel over het ondernemingsrecht in brede zin. Jaike houdt zich onder meer bezig met uiteenlopende contractuele geschillen, het aansprakelijkheidsrecht  (zoals bedrijfs-, bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid) en verzekeringsrecht (zoals dekkingsgeschillen).

Jaike studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij zij de focus heeft gelegd op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze woont in Hilversum.

Jaike heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd

–           Ondernemingsrecht;

–           Procesrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2016
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
  • Master Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (cum laude)
  • Master Aansprakelijkheid- en Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Adviseren en procederen over aansprakelijkheidskwesties, zoals aansprakelijkheid van bedrijven, bestuurders en uiteenlopende beroepen (o.a. advocaten, notarissen, architecten en bedrijfsartsen)
  • Adviseren en procederen over (dreigende) contractuele geschillen, zoals (niet) nakoming van overeenkomsten en algemene voorwaarden
  • Adviseren en procederen over andere onderwerpen zoals wanprestatie, onrechtmatige daad en verzekeringskwesties
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • Vereniging voor Jonge Procesadvocaten
Rechtsgebieden:
Talen:
Nederlands, Engels
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Jaike Silvius