Marieke Snippe - Van Diepen Van der Kroef Advocaten
Marieke Snippe
Expert omgevingsrecht
Doorzetter

Marieke Snippe

Marieke Snippe is werkzaam bij de sectie bestuursrecht. Voordat zij in 2014 als advocaat is toegetreden tot de balie was zij ruim 10 jaar werkzaam als jurist bij de overheid (met name als projectmanager). Marieke Snippe treedt voor uiteenlopende partijen op waaronder gemeenten, architecten, projectontwikkelaars en belangenverenigingen en werkt uitstekend samen. Door haar ruime ervaring bij de overheid en in de advocatuur is zij uitstekend in staat de benodigde vertaalslag te maken.

In haar praktijk adviseert Marieke Snippe regelmatig in het bestuursrecht onder andere bij vergunningverlening op grond van de APV, bij exploitatievergunningen (horeca) en bij lig- en staanplaatsen, de Huisvestingsverordening (o.a. woningdelen en splitsingsvergunningen) en aanverwante regelgeving zoals de Wet Bibob.

Marieke Snippe is zeer actief in het omgevingsrecht en adviseert ondernemingen inzake omgevingsvergunningen (bouwen en milieu), bestemmingsplannen en handhavingszaken. Zij wordt regelmatig ingeschakeld voor advisering bij kantoortransformaties, de aan- en verkoop van onroerend goed (bestuursrechtelijke elementen) en bij projectontwikkeling. Uiteraard procedeert Marieke Snippe voor cliënten voor zover nodig.

Functie:
  • Advocaat
Advocaat sinds:
2014
Vestigingen:
Opleidingen:
  • Ruimtelijk bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht
Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Voeren van bezwaarprocedures bij de gemeente en beroep bij de rechtbank in het kader van diverse vergunningen verleend op grond van de APV, zoals een staanplaatsvergunning
  • Diverse procedures en adviezen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
  • Procedures voeren voor legalisatie van ligplaatsen (woonboten)
  • Begeleiding van projectontwikkelaars over vergunningen die zien op bouwen, planologische afwijkingen en milieu en procederen
  • Begeleiding bij grootschalige kantoortransformaties naar woningen en bijkomende planologische aspecten
  • Adviseren en procederen over handhavingskwesties, zoals last onder dwangsom en bestuurlijke boetes bij overtreding van bouwregelgeving en permanente bewoning
Lidmaatschappen en nevenactiviteiten:
  • VAR (Vereniging voor Bestuursrecht)
Talen:
Nederlands
Direct contact Sluiten

Meer informatie? Neem contact op met Marieke Snippe