Nieuws

Wanneer is een DPIA verplicht?

In dit artikel omschrijf ik wanneer organisaties verplicht zijn een DPIA uit te voeren. Zo omschrijf ik hoe kan worden bepaald of sprake is van een hoog risico en bespreek ik de verplichte DPIA lijsten van de Autoriteit Persoonsgegevens en de EDPS. Daarnaast noem ik enkele praktijkvoorbeelden waarin een DPIA nodig is. Wat is een […]

Lees meer

DPIA: Data Privacy Impact Assessment

Een DPIA, of te wel een Data Privacy Impact Assessment, is bedoeld om op voorhand in kaart te brengen of een bepaalde verwerking van persoonsgegevens risico’s met zich meebrengt én om die risico’s te beperken. Het is een belangrijk instrument om persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Een DPIA is verplicht wanneer een voort […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid, ook bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015

Compensatieregeling Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van loon. Na twee jaar ziekte eindigt deze loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever en kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst […]

Lees meer

Intentieverklaring ondertekend hoe om te gaan met de kostenstijgingen

Op 31 mei 2022 heeft Bouwend Nederland, de Nederlandse overheid en een groot aantal ketenpartners de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere tijden ondertekend. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd hoe om te gaan met de kostenstijgingen in de bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. Het doel is […]

Lees meer

Zakelijk verkopen via Bol.com: Hygiëne artikelen en retourneren

Zakelijk verkopen via Bol.com is een vak apart. In dit blog leg ik uit hoe u om dient te gaan met het retourneren van hygiëneartikelen. Consumenten mogen hun online aankopen binnen veertien dagen retourneren (herroepingsrecht). Dat herroepingsrecht geldt niet voor hygiëne-artikelen. In de praktijk ontstaat daarover regelmatig discussie, met klachten en een lagere prestatiescore als gevolg! […]

Lees meer

Overheidsaansprakelijkheid: van fouten kun je leren?

Hoewel Bob Ross ons kennis heeft laten maken met de uitspraak “soms leer je meer van je fouten dan van je meesterwerken”, kunnen handelingen en beslissingen van de overheid vergaande gevolgen hebben voor burgers en ondernemingen. Indien er schade ontstaat door deze handelingen of beslissingen, kan de overheid hiervoor aansprakelijk zijn. De overheid kan zowel worden […]

Lees meer

De invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs van woningen verandert per 1 mei 2022

Per 1 mei 2022 wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor huurwoningen opnieuw gewijzigd. Een onderdeel hiervan is dat de invloed van de WOZ-waarde op de maximaal toegestane huurprijs voor bepaalde woningen wordt beperkt. Dit heeft gevolgen voor nieuwe huurovereenkomsten, en in bepaalde gevallen kunnen ook zittende huurders aanspraak maken op een huurprijsvermindering. Het woningwaarderingsstelsel en het […]

Lees meer

Spookfactuur na een hack: telt de betaling?

Facturen worden via vaak e-mail verzonden. Een hacker kan dus gemakkelijk een spookfactuur sturen als hij het e-mailaccount van een leverancier gehackt heeft. Zo’n spookfactuur ziet er echt uit omdat er vaak gegevens op staan van een echte bestelling. De vraag is dan: telt de betaling van zo’n spookfactuur. Of kan de leverancier nog een […]

Lees meer

Welke handhavingsbevoegdheden heeft de Autoriteit Persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland verantwoordelijk voor de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG moet ieder land in de Europese Unie een onafhankelijke toezichthouder aanstellen. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Die toezichthouder heeft diverse taken en bevoegdheden. Voor de meeste ondernemers is met name van belang welke handhavingsbevoegdheden […]

Lees meer

Het Didam-arrest: Duidelijke richtlijnen voor gemeentes bij verkoop onroerend goed

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad (in het zogenaamde Didam-arrest) bepaald dat overheden de verkoop van onroerend goed niet langer via een 1-op-1 transacties met een zelfgekozen marktpartij mogen afwikkelen. Andere gegadigden moeten ook in de gelegenheid worden gesteld om tot aankoop over te gaan. Dit vormt een aardverschuiving in – voornamelijk – […]

Lees meer