Artikel Archives - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Uitspraken in CFD-zaken: beleggers krijgen inleg terug

Kan een gedupeerde belegger aanspraak maken op de verloren inleg bij handel in CFD’s via dubieuze Cypriotische beleggersplatforms? Inleiding Beleggen wordt steeds populairder en deze populariteit trekt ook nieuwe aanbieders die met nieuwe producten de markt betreden. Zolang de belegger winst maakt is er vaak geen reden om aan de bel te trekken, maar wat […]

Lees meer

Sluit Rechtbank Amsterdam de deur beoordeling Uniform Herstelkader?

Enkele maanden terug leek het erop alsof de Voorzieningenrechter in Amsterdam de deur opende voor de beoordeling van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB. Deze voorzichtig geopende deur lijkt nu weer te worden gesloten. Of toch niet? ECLI:NL:RBAMS:2019:10092 en ECLI:RBAMS:2020:116 Inleiding Op 6 december 2019 deed de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een vermeldenswaardige tussenuitspraak. De […]

Lees meer

Rechtbank Amsterdam opent deur beoordeling Uniform Herstelkader

Mag de civiele rechter zich uitlaten over de inhoud en toepassing van het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB? Ja, wanneer het Uniform Herstelkader ten aanzien van het geschil geen met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt ECLI:NL:RBAMS:2019:10092 Op 6 december 2019 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam een vermeldenswaardige tussenuitspraak gedaan. In dit geschil stelde ondernemer […]

Lees meer

Zorgplicht bij extendable en cancelable swap: de lat ligt hoog

Rentederivaten staan in de schijnwerpers. Gebrekkig advies en onvoldoende voorlichting vormen aanleiding voor diverse procedures. Het Uniform Herstelkader kan in voorkomende gevallen een oplossing bieden. Het Uniform Herstelkader biedt ook een oplossing voor extendable en cancelable swaps, maar is niet op alle ondernemers van toepassing. Dit betekent niet dat banken vrij spel hebben. Bij ondernemers […]

Lees meer

Opslagverhoging onterecht, bank verplicht tot terugbetalen

Inleiding Ondernemers worden geregeld geconfronteerd met opslagverhogingen op hun leningen. Banken hebben de bevoegdheid om de opslagen te verhogen meestal opgenomen in de kredietdocumentatie. Dat gaat ook wel eens mis. Op 30 januari 2018 heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over opslagverhoging bij een Euribor-lening van een ondernemer. Het Gerechtshof bevestigde de uitspraak […]

Lees meer

Rentevisie relevant bij renteswaps?

Is de rentevisie van de bank relevant bij de beoordeling of een renteswap een passend product is? Op 1 augustus 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:3136) een belangrijk tussenarrest gewezen. In dit arrest stelde het Gerechtshof vast dat de verwachting over de toekomstige ontwikkelingen van de relevante rente één van de elementen is die van […]

Lees meer

Renteswap en dwaling: is het toekennen van een waardevergoeding aan de bank redelijk?

Op 25 juli 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam een interessant arrest gewezen over de gevolgen van een terecht beroep op dwaling bij een rentederivaat. In tegenstelling tot een eerder arrest van hetzelfde Gerechtshof, wordt geoordeeld dat de bank geen recht heeft op een waardevergoeding voor de prestatie, het voor haar rekening nemen van het risico […]

Lees meer

Geen verjaring bij renteswaps vanwege collectieve stuiting

Inleiding In mijn vorige publicaties ben ik ingegaan op onderwerpen die spelen bij rentederivaten: • een succesvol beroep op dwaling bij rentederivaten; • de uitwerking van een beroep op dwaling; • bedrog bij rentederivaten; • de geschiktheid van het product renteswap en of er sprake is van schade; • schadevergoeding ook voor grote bedrijven; • […]

Lees meer

Schadevergoeding rentederivaten ook voor grote bedrijven

Inleiding Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 februari 2017 een belangrijke beslissing genomen in een renteswapzaak. Staalbedrijf Kontinex heeft in hoger beroep een rechtszaak gewonnen van Rabobank. De uitkomst van deze rechtszaak maakt duidelijk dat ook grootbedrijven recht kunnen hebben op compensatie vanwege tekortschietende advisering over rentederivaten. Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB Procedures over rentederivaten […]

Lees meer

Renteswap geen geschikt product, maar is er sprake van schade?

In een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Amsterdam die al op 25 november 2015 is gewezen (ECLI:NL:RBAMS:2015:9083) wordt ingegaan op de zorgplicht van banken bij het aangaan van een renteswap. In deze zaak wordt bevestigd dat een bank een geschikt financieel product moet adviseren en dat een advies van een bank moet worden afgestemd […]

Lees meer