Artikel Archives - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

Faillissementsaanvraag niet onderbouwd? Eenvoudige betwisting door schuldenaar volstaat voor afwijzing van het verzoek

Met name incassobureaus en door incassobureaus voor een bulk aan zaken ingeschakelde advocaten volstaan bij een faillissementsaanvraag van een schuldenaar nog wel eens met een summier verzoekschrift, waarin enkel is opgenomen dat de schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen, omdat de schuldenaar de schuld aan de aanvrager en ook andere schulden […]

Lees meer

Te arm voor een faillissement: misbruik van recht bij eigen aangifte

Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 maart 2018 blijkt dat iemand ook te arm kan zijn voor een faillissement. De rechtbank wijst het verzoek van een man om op eigen aangifte failliet te worden verklaard af, wegens misbruik van recht. Belangenafweging Het belang van een curator bij het niet hoeven afwikkelen van […]

Lees meer

Rechtbank fluit ING terug: verhoging kredietopslag schending van de zorgplicht en in strijd met redelijkheid en billijkheid

Op 4 november 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam een vonnis gewezen waarin zij heeft bepaald dat ING Bank heeft gehandeld in strijd met haar zorgplicht en met de redelijkheid en billijkheid, bij het afsluiten van een kredietovereenkomst in combinatie met rentederivaten. ING Bank moet de betreffende klant bijna € 800.000,– terugbetalen. De feiten In 2009 […]

Lees meer

Vereisten aanvraag faillissement en omzetting schuldsanering (wsnp) aangescherpt: gevolgen voor de praktijk

In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden voor het uitspreken van een faillissement en de toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (wsnp) door de Hoge Raad aangescherpt. Ongetwijfeld komt deze ontwikkeling voort uit het steeds grotere beroep dat wordt gedaan op het faillissement en de wsnp en daarmee op de rechterlijke macht en de […]

Lees meer