Nieuws

Afspraak is afspraak: ook in tijden van de coronacrisis?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote maatschappelijke impact. De gevolgen hebben ook invloed op de juridische verhoudingen tussen commerciële contractspartijen. In principe geldt in het Nederlandse contractenrecht dat afspraken moeten worden nagekomen. Gebeurt dit niet, dan kunnen daar diverse gevolgen aan verbonden zijn. Maar wat als een schuldenaar vanwege de gevolgen van de […]

Lees meer

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 2016: meldplicht datalekken en groter boeterisico bij schending privacyregels

Per 1 januari 2016 wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Maar voor de praktijk misschien nog wel veel belangrijker: de boetebevoegdheden van het CBP worden aanzienlijk uitgebreid. Privacywetgeving wordt steeds belangrijker Privacybescherming wordt in het dagelijks (bedrijfs)leven steeds belangrijker. De privacywetgeving […]

Lees meer