Nieuws

Incassokosten: nieuwe wettelijke regeling

Per 1 juli 2012 is de wettelijke regeling ten aanzien van incassokosten ingrijpend gewijzigd. De wet bepaalt voortaan hoeveel buitengerechtelijke incassokosten maximaal aan consumenten in rekening mogen worden gebracht. Bij zakelijke transacties kan contractueel van de nieuwe regeling worden afgeweken. De op 1 juli 2012 van kracht geworden nieuwe wettelijke regeling voor incassokosten geldt voor […]

Lees meer