Nieuws

Toe-eigening van ‘verdwenen’ of ‘slapende’ merken

Het verschijnsel is bekend: half in de vergetelheid geraakte merken keren terug in de schappen. Zo zijn kort geleden ‘EXOTA’ (frisdrank) en ‘BEN BITS’ (kauwgum) teruggekeerd. Mag eenieder een van de markt ‘verdwenen’ of in de registers ‘slapend’ merk nieuw leven inblazen? Of, is nog instemming van de (oude) merkhouder vereist? Dat is in een […]

Lees meer

HvJ EU: een rechterlijke beslissing in een lidstaat moet worden erkend in de andere lidstaten, zelfs als die beslissing onjuist mocht zijn

De zaak: Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juli 2015 een belangrijk arrest gewezen in een principiële kwestie die ging over de erkenning in Nederland van een beslissing van de Bulgaarse rechter. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in die zaak beslist of in […]

Lees meer

Update: Handhaving van intellectueel eigendomsrecht door de douane.

Auteur: mr. A.J. Gieske. Houders van merken, octrooien, auteursrechten en andere rechten van Intellectuele Eigendom (‘IE-rechten’) werken vaak succesvol samen met de douane om inbreukmakende artikelen van de Europese markt te weren. Nu al houden de douaneambtenaren in de EU jaarlijks meer dan 115 miljoen artikelen tegen waarvan zij vermoeden dat ze inbreuk maken. In […]

Lees meer

Standaardoctrooien: spelregels voor licentienemers?

Welke spelregels gelden voor licentienemers en hoe hard kan de eigenaar van een octrooi op gestandaardiseerde technologie het spel spelen? Dat is in essentie de vraag die een Duitse rechter recent aan de hoogste Europese rechter heeft voorgelegd (Landgericht Düsseldorf, 23 maart 2013). Chinese giganten Het geschil in de Duitse zaak is onderdeel van een […]

Lees meer

Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder?

INTELLECTUELE EIGENDOM Mr. A.J. Gieske, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam Gebruiksplicht Europese merken: 100% helder? De afgelopen jaren is met spanning uitgekeken naar de onlangs genomen beslissing in de merkenzaak ONEL/OMEL (Hof van Justitie EU van 19 december 2012, zaak C-149/11). In deze zaak ging het om de territoriale reikwijdte van de plicht […]

Lees meer

Andermans merk in domeinnaam: de webwinkel voor merkgoederen

Wat is er nu leuker als je het merk van een ander kunt gebruiken in jouw domeinnaam om ervoor te zorgen dat je eigen winkel beter loopt. Op zich niets mis mee en in voorkomende gevallen ook toegestaan, mits de gebruiker voldoet aan bepaalde voorwaarden. Een daarvan is dat je het publiek niet de indruk […]

Lees meer

Aansprakelijkheid leidinggevende bij intellectuele eigendomsinbreuk

To be “een boefje” or not to be, thats the question”. Degene die optreedt voor een rechtspersoon is niet zelf aansprakelijk als daarbij sprake is van inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Voor bestuurders en/of leidinggevenden kan dit anders zijn. Twee recente uitspraken, over speelgoedhamsters en over camera’s, bieden hierover meer duidelijkheid. De “hamster”-casus (Rb […]

Lees meer

Kwade trouw in het merkrecht

Wie het eerst een merk registreert, heeft de oudste rechten, en kan daarmee nieuwkomers blokkeren. Een correctie op dit mechanisme vormt het juridische begrip “registratie te kwader trouw”. Een dergelijke registratie zal zonder al te veel moeite de doorhaling van deze registratie bij de rechter kunnen worden verzocht. Wanneer te kwader trouw Wanneer echter sprake […]

Lees meer