Artikel Archives - Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Nieuws

UBO-register vanaf 27 september 2020

Op grond van EU-richtlijn 2015/849 en EU-richtlijn 2018/843 is elke EU-lidstaat verplicht een UBO-register in te stellen. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 juni 2020 het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangenomen, waarmee het UBO-register een wettelijke basis krijgt. Dit heeft gevolgen voor allerlei organisaties, waaronder (niet […]

Lees meer

De transitievergoeding vanaf 1 januari 2020, een stuk eenvoudiger

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wordt de regeling van de transitievergoeding aanmerkelijk vereenvoudigd. De vergoeding bedraagt voortaan voor iedere werknemer 1/3de maandsalaris per dienstjaar. De uitzonderingen die golden voor werknemers die korter dan twee jaar of juist langer dan 10 jaar in dienst waren en voor 50-plussers […]

Lees meer

Verduidelijking toepasselijkheid Europese richtlijn inzake overgang van onderneming

Recent heeft het Hof van Justitie van de EU zich uitgesproken over de toepasselijkheid van de Richtlijn betreffende de rechten van werknemers bij een overgang van onderneming. Het hof vindt dat de richtlijn niet van toepassing is wanneer een gemeente, die haar gebouwen in het verleden door een particulier schoonmaakbedrijf heeft laten schoonmaken, besluit de […]

Lees meer

Ontslagvergoedingen onder vuur

Door uitspraken van de Hoge Raad in november 2009 en in februari 2010 zijn de pogingen van lagere rechters om formules te ontwikkelen voor het bepalen van ontslagvergoedingen teniet gedaan. Bovendien volgt uit de uitspraken dat een ontslagvergoeding bij opzegging eerder uitzondering dan regel is. Buiten de (uitzonderlijke) situatie waarin een ontslag op staande voet […]

Lees meer