Nieuws

Financiering voor de onderneming: bestuurder hoofdelijk aansprakelijk of borg?

Ondernemers hebben met grote regelmaat financiering nodig voor de onderneming. Dit kunnen langlopende leningen of rekening-courantkredieten zijn. In veel gevallen ben je als ondernemer afhankelijk van de voorwaarden die een bank stelt voor het verstrekken van de benodigde gelden. Gebruikelijke voorwaarden van de bank zijn het vestigen van pandrechten op debiteuren en/of voorraad of het […]

Lees meer