Nieuws

Uitkeringstest; aansprakelijkheid bestuurders beperkt tot het tekort dat door de uitkering is ontstaan?

Op grond van artikel 2:216 lid 3 BW zijn de bestuurders jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door een uitkering is ontstaan als de vennootschap na de uitkering (van bijvoorbeeld (interim-)dividend) niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. De kans is echter groot dat bestuurders aansprakelijk zullen worden gehouden […]

Lees meer