Nieuws

Erfenis?, let op wijze van aanvaarden nalatenschap in verband met mogelijke schulden

Nog altijd is het erfrecht een primaire aangelegenheid van de notaris. De notaris die bij de vereffening en verdeling van een nalatenschap betrokken is, zal in eerste instantie proberen de nalatenschap in overleg en in goede harmonie met de erfgenamen te vereffenen en te verdelen. Er kunnen zich situaties voordoen dat toch een advocaat moet […]