Nieuws

Pas op met (te) hoge biedingen! Corona is geen overmacht bij het niet (tijdig) rondkrijgen van de financiering voor de woning

De woningmarkt is overspannen. Tientallen bezichtigingen zijn meer regel dan uitzondering en overbieden is de norm geworden. In deze situatie worden mensen helaas ook verleid tot het doen van een hoger bod dan de financiële situatie toelaat. Als een bieder de koopovereenkomst vervolgens niet of niet tijdig kan nakomen, dreigt het moeten betalen van een […]

Lees meer

Faillissementsaanvraag niet onderbouwd? Eenvoudige betwisting door schuldenaar volstaat voor afwijzing van het verzoek

Met name incassobureaus en door incassobureaus voor een bulk aan zaken ingeschakelde advocaten volstaan bij een faillissementsaanvraag van een schuldenaar nog wel eens met een summier verzoekschrift, waarin enkel is opgenomen dat de schuldenaar verkeert in de toestand te hebben opgehouden te betalen, omdat de schuldenaar de schuld aan de aanvrager en ook andere schulden […]

Lees meer

Te arm voor een faillissement: misbruik van recht bij eigen aangifte

Uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 maart 2018 blijkt dat iemand ook te arm kan zijn voor een faillissement. De rechtbank wijst het verzoek van een man om op eigen aangifte failliet te worden verklaard af, wegens misbruik van recht. Belangenafweging Het belang van een curator bij het niet hoeven afwikkelen van […]

Lees meer

Opzegtermijn van één jaar in overeenkomst van accountant is onredelijk bezwarend

Op 6 maart 2018 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak over de algemene voorwaarden van een accountant. De accountant hanteerde in zijn algemene voorwaarden een opzegtermijn voor zijn klanten van één jaar. Eén van de klanten zegde gedurende het jaar op, waarna de accountant aanspraak maakte op doorbetaling van de overeengekomen maandelijkse […]

Lees meer

Hoge annuleringskosten? Rechtbank oordeelt: onredelijk bezwarend beding in de algemene voorwaarden

Op 24 oktober 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door Brugman Keukens en Badkamers (“Brugman”) tegen een klant. Brugman vorderde van de klant op basis van haar algemene voorwaarden betaling van annuleringskosten, omdat de klant zijn bestelling van een keuken had geannuleerd. Brugman komt echter van een koude […]

Lees meer

6 Tips voor het opstellen van contracten

U bent ondernemer en hebt een contract nodig. Bijvoorbeeld omdat u werkzaamheden voor iemand gaat verrichten, omdat u een samenwerkingsovereenkomst aangaat of personeel in dienst neemt. U wilt uw afspraken goed vastleggen, maar hoe moet dat nu eigenlijk? Hieronder een aantal tips. 1. Schriftelijk, schriftelijk, schriftelijk Deze tip zou voor zich moeten spreken, maar regelmatig […]

Lees meer

Ondernemers, investeer in uw contracten

U bent ondernemer en gaat werkzaamheden voor iemand verrichten. Of u gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met een andere ondernemer. U kunt er dan voor kiezen om te werken op basis van mondelinge afspraken en goed vertrouwen. Een overeenkomst is immers altijd bindend, of deze nu alleen mondeling is gesloten of ook op papier is gezet. […]

Lees meer

Overkreditering bij hypotheekverstrekking: zorgplicht en schade

Op 12 oktober 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in een geschil tussen Rabobank en twee gedaagden (hierna: “het stel”) over overkreditering. De uitspraak is interessant, omdat deze afwijkt van recente jurisprudentie van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor wat betreft de vraag wat onder schade valt in geval van overkreditering. Het geschil Het stel heeft in […]

Lees meer

Rechtbank fluit ING terug: verhoging kredietopslag schending van de zorgplicht en in strijd met redelijkheid en billijkheid

Op 4 november 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam een vonnis gewezen waarin zij heeft bepaald dat ING Bank heeft gehandeld in strijd met haar zorgplicht en met de redelijkheid en billijkheid, bij het afsluiten van een kredietovereenkomst in combinatie met rentederivaten. ING Bank moet de betreffende klant bijna € 800.000,– terugbetalen. De feiten In 2009 […]

Lees meer

Buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties, hoe zit dat precies?

Op 10 juli 2015 heeft de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen beantwoord over buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties, oftewel business to businessrelaties; de rechtsverhouding tussen twee professionele contractspartijen. Het geschil: buitengerechtelijke incassokosten in B2B-relaties Het geschil waaruit de prejudiciële vragen voortvloeiden betrof een betalingsachterstand van de koper van een partij bouwmaterialen ( ‘schuldenaar’) aan de […]

Lees meer