Nieuws

VAN DIEPEN VERDIEPT: IS DE ZZP’ER TOCH EEN WERKNEMER / DE ZIEKE WERKNEMER

IS DE ZZP’ER TOCH EEN WERKNEMER? DE STAND VAN ZAKEN OVER WERKEN MET ZELFSTANDIGEN. Dit voorjaar heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de Deliveroo zaak waar het draaide om de vraag of bezorgers van Deliveroo zelfstandigen of werknemers waren. De Hoge Raad oordeelde dat de kwalificatie afhangt van alle omstandigheden van het geval in […]

Lees meer

Pas op: (onbedoeld) uitzenden is duur

Er kan al snel sprake zijn van uitzenden Dit artikel kan flink relevant voor je zijn als jouw medewerkers over de vloer komen bij opdrachtgevers. Je bent namelijk al (onbedoeld) aan het uitzenden als jouw mensen hetzelfde doen als de eigen medewerkers van die opdrachtgever en daarover instructies kunnen krijgen van de opdrachtgever, ofwel: onder […]

Lees meer

‘Houdt StiPP buiten de deur’: de ultieme checklist / de 10 beste tips

StiPP-Pensioen moet? Nee, kiezen kan. Misschien weet je het al. Het regelen van een pensioen lijkt vaak helemaal geen vrije keuze. StiPP is het verplichte bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendkrachten. Als sprake is van uitzenden, dan is het StiPP-pensioen verplicht. En onder uitzenden valt heel veel meer dan vaak gedacht. Niet alleen de uitzendkracht van bijvoorbeeld Randstad […]

Lees meer

Voetbal&Recht: Actualiteiten procesrecht, Juni 2023 (Deel II)

Gedurende de eerste maanden van 2023 werd er door onze sportrechtsectie weer volop geprocedeerd in voetbalgerelateerde zaken, waaronder in een aantal opzienbarende kwesties. Hierbij een inkijk in een aantal van deze voor de voetbalwereld, maar zeker ook voor de civiele (arbeids)rechtspraktijk, relevante zaken. Hierbij deel 2, van twee delen, waarvan het eerste deel vorige maand […]

Lees meer

Seminar Actualiteiten Arbeidsrecht

Op donderdag 25 mei 2023 organiseert de sectie arbeidsrecht van Van Diepen Van der Kroef te Utrecht een seminar over actualiteiten in het arbeidsrecht. We zullen daarbij onder meer ingaan op: de problematiek rondom ZZP’ers; wat is de stand van zaken vanuit de politiek en wat zijn de gevolgen van de recente Deliveroo-uitspraak; actualiteiten rondom […]

Lees meer

Wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari jl. is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Per direct moeten alle ondernemingen met 250 of meer werknemers aan de Wbk voldoen. Ondernemingen met 50 tot 250 werknemers hebben wat langer de tijd om orde op zaken te stellen, namelijk tot 17 december 2023. Wat verandert er? De voor de […]

Lees meer

Seminar Arbeidsrecht 19 januari 2023

De Wet flexibel werken geeft werknemers het recht om hun werkgever te verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd. Uit de rechtspraak blijkt dat werknemers aan deze wet vooralsnog geen absoluut recht op thuiswerken kunnen ontlenen. Het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt voorziet in een wijziging van de Wet flexibel […]

Lees meer

Een kop koffie met Roelie

“Great things never came from comfort zones” – Roelie Conijn, partner Als bedrijfsjurist, legal counsel én advocaat heeft Roelie 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht. Door haar HR achtergrond weet zij precies waar de werkgever tegenaan loopt en gebruikt ze deze waardevolle kennis dagelijks in haar praktijk. Door het organiseren van kennissessies, webinars en podcasts […]

Lees meer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid, ook bij einde wachttijd vóór 1 juli 2015

Compensatieregeling Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van loon. Na twee jaar ziekte eindigt deze loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever en kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst […]

Van Diepen verdiept: Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en actualiteiten arbeidsrecht

Per 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU – richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking waardoor werknemers een verdergaande bescherming op het gebied van arbeidsvoorwaarden krijgen. In dit seminar bespreken mr. Roelie Conijn en mr. Marjolein Gobes welke artikelen in het Burgerlijk Wetboek met inwerkingtreding van deze wet veranderen en welke gevolgen dit […]

Lees meer