De wet arbeidsmarkt in balans, een whitepaper

In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden, waarmee het arbeidsrecht – en met name het ontslagrecht – grondig is gewijzigd. Het doel van de WWZ was het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen aan het werk te krijgen. Al snel na de invoering van de WWZ bleken de gestelde doelen niet (volledig) gerealiseerd te (kunnen) worden. Per 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dan ook in werking treden. Deze wet zal het arbeidsrecht opnieuw (grondig) op de schop nemen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Zoals de naam van de wet al doet vermoeden, is de wetgever van oordeel dat de arbeidsmarkt momenteel niet ‘in balans’ is. Die balans moet door middel van de invoering van de WAB wel worden bereikt. Dit zal worden gedaan door vaste contracten minder vast te maken, terwijl flexibele contracten juist minder flexibel worden. Op deze wijze worden flexibele contracten dus minder aantrekkelijk, terwijl vaste contracten juist aantrekkelijker worden.

De belangrijkste wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de wet arbeidsmarkt in balans zullen er verschillende dingen gaan veranderen. Zo betaalt de werkgever onder de WWZ WW-premies op basis van de sector waartoe de werkgever behoort. Dit systeem zal worden afgeschaft. De hoogte van de WW- premie die betaald moet worden, gaat vanaf 1 januari 2020 afhangen van de vraag of een werknemer in vaste dienst is (lagere premie) of dat een werknemer een tijdelijke/flexibele aanstelling heeft (hogere premie).

Dit is natuurlijk niet de enige belangrijke wijziging. Zo gaan er nieuwe regels gelden omtrent oproepcontracten, wordt de ketenregeling (wederom) aangepast, gaat het ontslagrecht op de schop, wijzigt de wijze van het berekenen van de transitievergoeding en wordt er een volledig nieuw wettelijk systeem rondom payrolling ingevoerd.

Whitepaper

Wilt u meer weten over de wet arbeidsmarkt in balans? Onze arbeidsrecht specialisten hebben een whitepaper geschreven over de belangrijkste wijzigingen. In deze whitepaper zal ook worden ingegaan op de slapende dienstverbanden.

Vul hieronder uw gegevens in en het whitepaper wordt u per e-mail toegezonden.

Van Diepen Van der Kroef gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u meer weten over uw privacy? Lees onze privacyverklaring.