wiezijnwij2_dichtbij-en-betrokken_Large
26. September 2023
/  Roelie Conijn

VAN DIEPEN VERDEEPT: Ist der Selbstständige überhaupt ein Arbeitnehmer / der kranke Arbeitnehmer?

IS DE ZZP’ER TOCH EEN WERKNEMER? DE STAND VAN ZAKEN OVER WERKEN MET ZELFSTANDIGEN.

Dit voorjaar heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de Deliveroo zaak waar het draaide om de vraag of bezorgers van Deliveroo zelfstandigen of werknemers waren. De Hoge Raad oordeelde dat de kwalificatie afhangt van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien en heeft 9 gezichtspunten uitgewerkt die daarbij een rol kunnen spelen. In dit seminar bespreekt mr. Marjolein Gobes welke gevolgen deze uitspraak voor u als werkgever heeft en wordt vooruitgeblikt naar mogelijk nieuwe wetgeving over het werken met zelfstandigen per 1 januari 2025.

DE ZIEKE WERKNEMER; HOE ZAT HET OOK ALWEER MET LOON, RE-INTEGRATIE EN BEËINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND?

“Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar zondags niet”. De regelgeving rondom de zieke werknemer is complex, met veel verplichtingen aan beide kanten. Mr. Roelie Conijn zal u meenemen door dit oerwoud van regels en actuele jurisprudentie.

MajoranMr. Marjolein Gobes
is gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij adviseert en procedeert over reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, privacy op de werkvloer, individueel en collectief ontslagrecht, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Verder adviseert zij ondernemingsraden bij kwesties en vraagstukken gerelateerd aan de Wet op de Ondernemingsraden en medezeggenschap. Zij zet zich in voor zowel werkgevers als werknemers in diverse branches.

RoeliMr. Roelie Conijn

is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en arbeidsrecht mediator.

Zij adviseert internationale en nationale ondernemingen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, privacy, concurrentiebedingen, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, medezeggenschap en ontslag. Ook treedt zij geregeld op voor zowel ondernemingsraden als werkgevers in medezeggenschapsrechtelijke zaken en adviseert en assisteert zij ook statutair directeuren en andere bestuurders.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Datum en tijdstip

Donderdag 19 oktober 2023 van 08.45 tot 11.00 uur.

Programma

08.45 – 09.00 uur:  Inloop/ontvangst met koffie en thee
09.00 – 09.45 uur:  Deel I seminar: Is de zzp’er toch een werknemer? De stand van zaken over werken met zelfstandigen.|
09.45 – 10.00 uur:  Korte pauze
10.00 – 11.00 uur:  Deel II seminar: De zieke werknemer; hoe zat het ook al weer met loon, re-integratie en beëindiging van het dienstverband?

Locatie

AFAS-stadion
Stadionweg 1
1812 AZ Alkmaar

Aanmelden

Deelname aan het seminar is kosteloos. U kunt zich aanmelden via deze link onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Graag ontvangen wij voor 16 oktober 2023 uw aanmelding.

Nadere inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 0229-287 000 of per e-mail.

Roelie
Conijn
Mediation Handels- und Arbeitsstreitigkeiten, Datenschutzrecht, Arbeitsrecht
Alkmaar
Marjolein
Gobes
Arbeidsrecht, Privacyrecht
Hoorn

Standorte