Fallback-BG-Light
2. Dezember 2022
/  Bas Labee

Die Wiener Verkaufskonvention

Die Wiener Verkaufskonvention[1] heeft als doel om het internationale kooprecht te stroomlijnen. Op dit moment zijn maar liefst 95 landen bij het Weens Koopverdrag aangesloten, waardoor er een grote kans bestaat dat bij het sluiten van internationale koopovereenkomsten het Weens Koopverdrag – mogelijk onbewust – van toepassing is. In deze bijdrage sta ik kort stil bij de toepasselijkheid en uitsluiting van dit verdrag.

Toepasselijkheid

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten. Hierbij geldt in beginsel als eis dat de koper en verkoper zijn gevestigd in landen die bij het Weens Koopverdrag zijn aangesloten. Partijen kunnen ook echter ook een keuze voor een bepaald recht maken (een rechtskeuze) waardoor het Weens Koopverdrag ook van toepassing kan zijn.

Een voorbeeld van de laatste situatie:
Een Nederlandse partij verkoopt een lading voetbalschoenen aan een kopende partij in Qatar. Partijen spreken af dat Nederlands recht van toepassing is en er wordt niets over het Weens Koopverdrag besproken.

Nu Qatar geen partij is bij het Weens Koopverdrag geldt dat het verdrag in principe niet van toepassing is. Echter, partijen hebben in dit voorbeeld een keuze gemaakt voor Nederlands recht. Hierbij is het zo dat wordt verondersteld dat het Weens Koopverdrag onderdeel is van het Nederlands recht, waardoor het verdrag (ook al spreken partijen hier niets over af) op onderhavige koopovereenkomst van toepassing is.

Let op:
Het Weens Koopverdrag kan ook bij zogeheten gemengde overeenkomsten van toepassing zijn (bijvoorbeeld een koop-/aannemingsovereenkomst). Het Weens Koopverdrag is dan van toepassing als het (financieel) zwaartepunt de koop betreft en niet het leveren van andere diensten.

Uitsluiting

Uit het voorgaande blijkt dat partijen snel aan het Weens Koopverdrag gebonden kunnen zijn. Soms is dat niet wenselijk. Om toepasselijkheid te voorkomen dienen partijen het verdrag expliciet uit te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld door onderstaande tekst op te nemen in de overeenkomst:

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (‘CISG’) wordt hierbij expliciet uitgesloten’.

Verder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag vaak standaard in algemene voorwaarden uitgesloten. Het is goed om er bedacht op te zijn dat er internationaal andere regels gelden betreffende de vraag of algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn.

Zo dienen bij internationale (koop)overeenkomsten de algemene voorwaarden worden meegezonden in een taal die de andere partij beheerst en/of de taal waarin is gecommuniceerd/onderhandeld en moet de andere partij een redelijke mogelijkheid zijn geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Gebeurt dit niet, dan zijn de algemene voorwaarden in principe niet van toepassing en kan het zijn dat de expliciete uitsluiting van het Weens Koopverdrag dus geen doel treft.

Tot slot

Het staat partijen vrij om het Weens Koopverdrag in de overeenkomst (en ook in de algemene voorwaarden) uit te sluiten, maar het is altijd raadzaam om eens stil te staan bij de vraag of het Weens Koopverdrag wel uitgesloten zou moeten worden. Over het algemeen geldt namelijk dat het Weens Koopverdrag in vergelijking met het Nederlands recht als verkoper-vriendelijk valt aan te merken. Zo geldt er bijvoorbeeld voor de kopende partij een strengere klachtplicht en is de toets voor ontbinding zwaarder.
______
[1] Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen, 11-04-1980

Voor vragen over dit en andere onderwerpen op het gebied van (internationaal) handels- en bouwrecht kunt u contact opnemen met Bass Labee via [email protected].

Europäisches und internationales Recht
Vergaberecht
Bas
Labee
Unternehmensrecht, Immobilien und Bauwesen, Prozessrecht, Internationales Recht
Utrecht

Auch interessant

Keine verwandten Nachrichten zum Anzeigen.

Standorte