fallback-bg-light
5 January 2022
/  Stephan Mulders

Vecht Onterechte, Valse of Neppe Reviews en Recensies in Google aan, het kan!

Reviews bepalen voor een groot deel het beeld dat potentiële klanten van u krijgen, zeker als deze reviews prominent in Google getoond worden. Deze reviews worden getoond, tezamen met de adresgegevens en openingstijden van het bedrijf, vaak bovenaan of rechts in de zoekresultaten en in Google maps.

Ik wil af van deze reviews   

Reviews: wel of niet onrechtmatig?

Wij kunnen u helpen indien de review onrechtmatig is, omdat deze vals, onjuist of onnodig grievend is. De vraag of een publicatie onrechtmatig is ligt in het spanningsveld tussen het recht op uitingsvrijheid (artikel 10 EVRM) enerzijds en het recht op bescherming van eer en goede naam en de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM). Aan de ene kant het belang dat individuele burgers niet door publicaties in de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen; aan de andere kant het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden, die de samenleving raken, kunnen blijven voortbestaan.

Welk recht prevaleert, en of de review dus wel of niet onrechtmatig is, wordt bepaald middels een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval. Bij het plaatsen van een review heeft de schrijver overigens de vrijheid om zijn/haar mening te geven over de verleende dienstverlening, waarbij het stevig aanzetten van de mening en het enigszins overdrijven, zij het niet ongelimiteerd, is geoorloofd en het beginsel van hoor en wederhoor niet aan de orde is. Wanneer de schrijver hiermee over de schreef gaat en de review onnodig grievend wordt, of ronduit onjuist is, dan is de review onrechtmatig en moet deze verwijderd worden.

Hostingpartijen zoals Google hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen dat reviews juist zijn. Als u constateert dat u een valse review hebt ontvangen, en dit kan aantonen, dan is Google in beginsel verplicht de review te verwijderen. Denk hierbij aan een negatieve review door een ontslagen oud-medewerker, een wegens illegale activiteiten uit huis gezette huurder of reviews onder een duidelijk valse naam. Daarnaast is het mogelijk dat u duidelijk kunt maken dat de betreffende persoon geen persoonlijke ervaring met uw bedrijf heeft, ook in die gevallen kunnen wij u bijstaan.

Als u als natuurlijk persoon te maken krijgt met vervelende berichten, dan kunt u soms ook gebruik maken van het vergeetrecht of andere manieren om jezelf uit Google te verwijderen.

Aanschrijven van de hostingpartij, zoals Google

Op basis van artikel 6:196c lid 4 BW wordt, naast de schrijver zelf, ook de partij die de review op haar platform aanbiedt aansprakelijk voor de review, tenzij die: niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter en, in geval van een schadevergoedingsvordering, niet redelijkerwijs behoort te weten van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt. Door Google schriftelijk op de hoogte te stellen van het onrechtmatige karakter van de review wordt Google aansprakelijk gemaakt voor review en de eventueel uit de review voortvloeiende schade (al is er niet eerder een schadevergoeding toegekend onder Nederlands recht). Het is mede om deze reden dat Google een schriftelijk onderbouwd verzoek serieuzer neemt dan alleen een review ‘als ongepast aanmerken’ in de zoekresultaten. Daarnaast biedt een schriftelijk verzoek de mogelijkheid om de stellingen te onderbouwen, een mogelijkheid die alleen het ‘als ongepast markeren’ van een review niet heeft. Mocht alleen aanschrijven onvoldoende zijn, dan kunnen wij namens u een gerechtelijke procedure opstarten tegen de reviewer en/of Google.

Review verwijderen? Neem contact op

Een onterechte, onjuiste, of neppe review verwijderen? Neem vrijblijvend contact op met Stephan Mulders, Advocaat internetrecht te Amsterdam. Stephan beoordeelt uw casus vrijblijvend en adviseert over de stappen die u het beste kunt nemen.

U kunt hier ons contactformulier invullen.

Privacy law
Stephan
Mulders
Privacy Law, Intellectual Property Law, IT & Media
Amsterdam

Also interesting

No related news items to display.

Locations