Médiation commerciale et conflits du travail

Nos avocats francophones

Dr.
Wiebke
Bonnet-Vogler

🇩🇪

🇫🇷

French desk, Droit des sociétés, Droit allemand, Droit du travail
Amsterdam
Hugo
van
Vliet

🇫🇷

Immobilier et construction, French desk, Droit du travail
Amsterdam

Questions fréquentes

Mediation is een efficiënt middel indien er sprake is van tegenstelde belangen met oplopende emoties en het niet meer lukt om er samen uit te komen. Het kan gaan om een ‘goed gesprek’ om de lucht te klaren of een juridische kwestie waar ook advocaten bij betrokken zijn. Het mediationtraject is er op gericht om in een gestructureerd proces deelnemers tot elkaar te brengen. Dit kan leiden tot afspraken over verdere samenwerking waarbij communicatieve en samenwerkingsafspraken worden gemaakt of afspraken over de wijze waarop de arbeidsrelatie beëindigd wordt. Mediation is vrijwillig. Dit betekent dat deelnemers onder begeleiding van de mediator tot een uitkomst komen waar draagvlak voor is.

Met behulp van een mediator kijken u en de andere partij of er een oplossing te vinden is voor het conflict waarbij iedereen akkoord is. hiermee kan een rechtszaak worden voorkomen.

De mediation begint vaak met een individuele vertrouwelijke voorgesprek, in deze gesprekken komen de standpunten van beide partijen afzonderlijk aan bod. De informatie verkregen in deze gesprekken wordt door de mediator niet gedeeld met de andere partij, maar zorgen dat ik een volledig beeld heb van de situatie en de geschilpunten. Dit kan ook telefonisch.

Het gezamenlijke gesprek vindt plaats op een neutrale gesprekslocatie. Bij aanvang van de mediation wordt een mediationovereenkomst ondertekend waarin de neutraliteit van de mediator is opgenomen en de vrijwilligheid en geheimhouding van de mediation wordt vastgelegd.

In het gezamenlijke mediationgesprek zorgt de mediator ervoor dat er ruimte is voor het verwoorden van belangen en standpunten en ondersteunt de mediator dat er respectvol en luisterend met elkaar wordt gesproken. In samenspraak met partijen kan de mediator de uitkomst vastleggen, dat kan uiteraard ook door eventueel betrokken advocaten. Wanneer er geen formele uitkomst is stuurt de mediator een neutraal beëindigingsbericht aan partijen.

De besteding aan een arbeidsrecht mediation is gemiddeld 8 tot 12 uur. 1 tot 3 gezamenlijke mediation bijeenkomsten zijn meestal voldoende om partijen tot overeenstemming te brengen.

De beleving of er een conflict is kan verschillend zijn. Als de één echter een conflict ervaart, is er per definitie een (arbeids)conflict.

Entrer en contact

Avez-vous une question ou souhaitez-vous plus d'informations, nos spécialistes répondent rapidement et sont toujours disponibles. 

Amsterdam

Bureaux