Dane supermarkets
15 November 2023
/  Stephan Mulders

Verkopen geïmporteerde (Chinese) producten via Bol, pas op voor IE-rechten!

E-commerce ondernemers importeren vaak direct producten uit bijvoorbeeld China. Zij verkopen deze producten weer via Bol.com. Daarmee leveren ze unieke producten aan consumenten én behalen ze een gezonde winstmarge. De laatste maanden worden er echter regelmatig zakelijke accounts geblokkeerd, omdat deze producten inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Dat is zonde, omdat de ondernemer vaak niet de bedoeling had inbreuk te maken. Waar moet je op letten als je producten importeert en verkoopt via bol?

Sluiting bol.com account vanwege inbreuk intellectuele eigendomsrechten

Alle zakelijke verkopers op bol.com moeten garanderen dat hun producten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals merkrechten, auteursrechten, modelrechten en octrooien. Als de ondernemer een uitgebreide productcatalogus heeft is het lastig om een inbreuk volledig uit te sluiten.

Bol treedt hard op tegen IE-inbreuken. Een overtreding kost doorgaans 50 beleidspunten. De tweede overtreding betekent dus de sluiting van de winkel.

Meer informatie over een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vind je here.

Uitputting

Uitputting is een uitzondering op vrijwel alle intellectuele eigendomsrechten, als merkenrecht, auteursrecht, modelrecht en octrooien. Van uitputting is sprake als een specifiek product met toestemming van de rechthebbende in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt is gebracht. Als er sprake is van uitputting kan de rechthebbende zich niet meer verzetten tegen verdere verkoopt. Het IE-recht is ‘uitgeput’.

De uitputtingsregel is essentieel voor de goede werking van de economie. Zonder die regel zou bijvoorbeeld BMW een vergoeding kunnen vragen voor de doorverkoop van haar auto’s. De gedachte achter de regel is dat de rechthebbende de kans heeft gehad om te verdienen aan zijn intellectuele eigendom.

Om een beroep te doen op uitputting moet je aantonen dat (1) het specifieke product, (2) met toestemming van de rechthebbende, (3) in de EER op de markt is gebracht.

  • Het specifieke product: Uitputting ziet altijd op een specifiek product. Omdat uitputting een verweer is, moet je aantonen dat de rechthebbende voor dit product toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door een inkoopfactuur te overleggen van een groothandel in de EER.
  • Toestemming van de rechthebbende: Meestal krijg je niet direct toestemming van de rechthebbende. Het is vaak voldoende dat je kunt aantonen dat het product gekocht is bij een gerenommeerde groothandel. Daarvan mag worden aangenomen dat zij toestemming hebben (bijvoorbeeld doordat ze het product bij de fabrikant hebben gekocht).
  • In de EER op de markt gebracht: Uitputting geldt alleen binnen de EER. Het is dus niet toegestaan om producten vanuit China, het Verenigd Koninkrijk, of de Verenigde Staten te importeren zonder toestemming. De gedachte daarachter is dat een rechthebbende per ‘markt’ verschillende prijsstrategieën kan hanteren (bijvoorbeeld lagere prijzen in derdewereldlanden). Je mag bijvoorbeeld wel een product in Polen kopen en vervolgens in Nederland op de markt brengen. Daarnaast moet de rechthebbende daadwerkelijk het product op de markt willen brengen. Als bijvoorbeeld een pallet met producten verkeerd bezorgd wordt, dan zijn die producten niet in de markt gebracht.

Uitputting als verweer tegen aftrek beleidspunten

Bol trekt regelmatig beleidspunten af vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Dat kost meestal 50 beleidspunten. De uitputtingsregel is dan een belangrijk verweer. Om van dat verweer gebruik te kunnen maken, moet de verkoper dus aantonen dat het product met toestemming van de rechthebbende op de markt is gebracht.

Doorgaans kan de verkoper dit aantonen door een factuur te overleggen van een respectabele groothandel. Je mag er dan op vertrouwen dat die groothandel het product alleen met toestemming van de rechthebbende verkoopt. Hoewel het in theorie ook mogelijk is dat de groothandel niet rechtmatig handelt.

Als het product buiten de EER gekocht is (bijvoorbeeld in China), dan kan de verkoper niet met facturen aantonen dat het product met toestemming op de markt is gebracht. De verkoper kan dan wel proberen om contact op te nemen met de rechthebbende, zodat hij die toestemming achteraf nog krijgt.

Het aantonen van toestemming is ook een probleem bij partijhandel of het opkopen van faillissementsboedels. Pas daarom op met het aanbieden van dergelijke producten op Bol.

Juridische hulp bij beleidspuntenaftrek

Heeft Bol beleidspunten afgetrokken en komt u niet verder met de partnerservice? Stephan Mulders heeft veel verkooppartners bijgestaan in conflicten met Bol. Vul het formulier op deze pagina in en dan bekijkt hij uw casus vrijblijvend.

Intellectual Property Law
Stephan
Mulders
Privacy Law, Intellectual Property Law, IT & Media
Amsterdam

Also interesting

No related news items to display.

Locations