fallback-bg-light
24 February 2023
/  Amerins Koekkoek

Wet bescherming klokkenluiders

Op 18 februari jl. is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. Per direct moeten alle ondernemingen met 250 of meer werknemers aan de Wbk voldoen. Ondernemingen met 50 tot 250 werknemers hebben wat langer de tijd om orde op zaken te stellen, namelijk tot 17 december 2023.

Wat verandert er?

De voor de praktijk belangrijkste veranderingen zijn:

  • Werknemers die een misstand constateren, hoeven dat niet meer intern te melden, maar mogen dat voortaan ook doen buiten de onderneming bij het Huis voor de klokkenluiders of een andere bevoegde instantie.
  • De mogelijkheid een misstand te melden is niet beperkt tot werknemers. Iedereen die voor een bepaalde onderneming werkt, mag een melding doen.
  • Het benadelingsverbod wordt uitgebreid, dat wil zeggen dat elke vorm van benadeling vanwege het doen van een melding, verboden is.
  • De definitie van een misstand wordt uitgebreid en ook de dreiging van een misstand kan worden gemeld.
  • Er worden strengere eisen gesteld aan een interne meldregeling.

Wat moet je als werkgever nu doen?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat zij:

  • een meldregeling hebben waarin onder meer staat hoe werknemers en anderen op een veilige manier vermoedens van misstanden intern en extern kunnen melden;
  • een meldpunt inrichten waar het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
  • een onafhankelijk onderzoekspunt benoemen dat een ontvankelijk verklaarde melding onderzoekt en opvolgt;
  • de meldregeling schriftelijk of elektronisch verspreiden onder de bij de onderneming werkzame personen;
  • de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging betrekken.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp, dan kun je contact opnemen met Amerins Koekkoek, arbeidsrechtspecialist bij Van Diepen Van der Kroef advocaten te Utrecht, via [email protected] of 030 – 236 46 00.

Amerins
Koekkoek
Employment Law
Utrecht

Locations